THÔNG BÁO Về Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 23/06/2017 Lượt xem: 201

         Căn cứ quy định tại điều 80 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hải Châu quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

         Kỳ họp được tiến hành trong 02 ngày, vào các ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2017. Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường UBND quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

         Nay Thường trực HĐND quận Hải Châu thông báo đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri trên địa bàn quận biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: