Tìm kiếm
 
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LỄ HỘI PHÁO HOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG – DIFF 2023
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hải Châu
Người đăng tin: Văn Phòng Ngày đăng tin: 01/04/2022 Lượt xem: 281


Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hải Châu;
Nay, UBND quận Hải Châu thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hải Châu như sau:
1. Hồ sơ công bố công khai
- Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hải Châu;
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hải Châu.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hải Châu đã được UBND thành phố phê duyệt có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
UBND quận Hải Châu trân trọng công bố, thông báo đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn quận được biết./.


Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Quản lý video Quản lý video

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 3 0 3 3 5 3 4
Hôm nay: 1.492
Hôm qua: 1.759
Tuần này: 3.251
Tháng này: 12.741
Tổng cộng: 23.033.534

UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (84236) 3827970 - 3561188 - Fax: ( 84236) 3872774

Email: quanhaichau@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Phan Thị Thắng Lợi - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập