Tìm kiếm
 
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận Hải Châu
Người đăng tin: Văn Phòng Ngày đăng tin: 19/01/2023 Lượt xem: 50


Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

UBND quận Hải Châu đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023 Tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận Hải Châu:

Nội dung lấy ý kiến tại chuyên mục: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản

https://haichau.danang.gov.vn/web/guest/lay-y-kien-gop-y-du-thao-van-ban?p_auth=ISR69ERy&p_p_id=gopyduthao_WAR_Dnictportalappsmysqlportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_gopyduthao_WAR_Dnictportalappsmysqlportlet_idDuThao=106&_gopyduthao_WAR_Dnictportalappsmysqlportlet_javax.portlet.action=chiTietDuThao&_gopyduthao_WAR_Dnictportalappsmysqlportlet_lock=false


Quản lý video Quản lý video

UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (84236) 3827970 - 3561188 - Fax: ( 84236) 3872774

Email: quanhaichau@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Phan Thị Thắng Lợi - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

Chung nhan Tin Nhiem Mang

xss
Đăng nhập