Kết luận của đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, PCT UBND quận tại buổi làm việc với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, các phòng, ngành liên quan thuộc quận về việc chuẩn bị triển khai các hoạt động phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 23/06/2017 Lượt xem: 34

Ngày 21/6/2017, đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, PCT UBND quận tại buổi làm việc với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, các phòng, ngành liên quan thuộc quận về việc chuẩn bị triển khai các hoạt động phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7

        Ngày 21/6/2017, đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, PCT UBND quận tại buổi làm việc với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, các phòng, ngành liên quan thuộc quận về việc chuẩn bị triển khai các hoạt động phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7. Sau khi nghe đ/c Lương Vĩnh Thái, TP LĐTBXH quận báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, Liệt sĩ 27/7 và ý kiến của các thành viên dự họp, đ/c Đoàn Ngọc Sơn – PCt UBND quận kết luận như sau:

 1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận:
 1. Triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Đền ơn đáp nghĩa 5 năm (2012-2017)
 2. Tham mưu chọn cá nhân báo cáo tham luận điển hình người có công tiêu biểu tại Hội Nghị.
 3. Điều chỉnh, bổ sung nội dung phù điêu ghi nhận tấm lòng vàng tạo tặng 08 đơn vị, doanh nghiệp tại Hội nghị Tổng kết như đã thống nhất tại buổi làm việc nêu trên.
 4. Phân công CBCC, đoàn viên hướng dẫn, sắp xếp, bố trí chỗ ngồi; vị trí lên xuống sân khấu; lực lượng làm công tác lễ tân, phục vụ lãnh đạo, đại biểu trao giấy khen, phù điêu, hoa, quà tặng.
 5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự trù kinh phí tham mưu UBND quận xem xét cấp kinh phí tổ chức thực hiện.
 1. Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận:
 1. Thống nhất nội dung, hình thức và triển khai in ấn giấy mời Hội nghị.
 2. Phối hợp đảm bảo âm thanh, ánh sáng;
 3. Trang trí, gắn khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ trước cổng Trung tâm hành chính quận.
 4. Lập dự trù kinh phí các nhiệm vụ liên quan.
 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

   Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ buổi Gặp mặt.

 1. Văn phòng HĐND và UBND quận
 1. Đăng kí lịch tuần dự kiến cố định.
 2. Chủ trì dẫn chương trình; chuẩn bị diễn văn và bài phát biểu.
 3. Theo dõi đôn đốc các phòng ngành liên quan, UBND 13 phường trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 1. Phòng Tài chính-Kế hoach quận

Trên cơ sở dự trù kinh phí cho buổi gặp mặt, tham mưu trình Lãnh đạo UBND quận cấp kinh phí phục vụ buổi gặp mặt.

 1. Phòng Nội vụ quận:

Rà soát lại chương trình tổ chức,trong quá trình công bố quyết định khen thưởng, đồng thời hướng dẫn các tập thể, cá nhân, đối tượng chính sách tiêu biểu và các tập thể, cá nhân, đối tượng chính sách tiêu biểu và các đơn vị được trao tặng tấm lòng vàng lên đúng thành phần, vị trí nhận thưởng.

 1. UBND 13 phường thuộc quận
 1. Rà soát, kiểm tra thành phần được mời tham dự.
 2. UBND phường Hòa Cường Bắc chuẩn bị báo cáo tham luận điển hình Phường làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ, người có công.

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: