Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 10/07/2017 Lượt xem: 1085

Thực hiện Quyết định số 763/QĐ-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm học 2017-2018.

Trên cơ sở hồ sơ thí sinh nộp đăng ký dự tuyển, sau khi kiểm tra và tổng hợp hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 (có Danh sách kèm theo).

  Tải danh sách thí sinh

Trên đây là thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm học 2017-2018./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: