Về một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 12/07/2017 Lượt xem: 721

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018, như sau:

1. Thời gian và địa điểm hướng dẫn ôn tập

- Thời gian: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - UBND quận Hải Châu (số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

2. Thời gian, địa điểm khai mạc và tổ chức thi tuyển

a) Thời gian khai mạc:

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại trường Tiểu học Trần Văn Ơn , số 140, đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng.

b) Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Ngày 26 tháng 7 năm 2017:

+ Buổi sáng: Thi kiến thức chung (thời gian từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút)

+ Buổi chiều: Thi soạn giáo án (thời gian từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút)

- Ngày 27 tháng 7 năm 2017:

+ Thi môn Ngoại ngữ : Thời gian từ 08 giờ 00 phút đến 09 giờ 00 phút

+ Thi môn Tin học: Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

- Ngày 28 tháng 7 năm 2017: Thi thực hành

b) Địa điểm thi:

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, số 140, đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là một số nội dung của công tác thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận thông báo để thí sinh tham gia dự tuyển được biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: