Thông báo về việc điều chỉnh giờ đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 13/07/2017 Lượt xem: 141

         Căn cứ Công văn số 5995/SXD-QLHT của UBND thành phố Đà Nẵng, Văn phòng HĐND-UBND quận Hải Châu xin thông báo về việc thay đổi thời gian đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

  • Thời gian đóng điện             : 18 giờ 30 phút;
  • Thời gian cắt điện                : 05 giờ 00 phút sáng hôm sau.

         (Thay cho thời gian đang vận hành hiện nay: đóng điện lúc 18h30 phút, cắt điện lúc 04h45 phút sáng hôm sau)

         Vậy Văn phòng HĐND-UBND quận Hải Châu kính thông báo cho người dân được biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: