Hải Châu I: UBND quận khen thưởng công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ năm 2017
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 25/05/2018 Lượt xem: 13

Ngày 22/5/2018, UBND quận tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ (CCHC, VTLT) năm 2017 và triển khai việc thực hiện chỉ thị số 35/CT-TTG của Thủ tướng Chính Phủ.

 Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo UBND quận, trưởng các ban ngành và đại diện lãnh đạo 13 phường thuộc quận, các công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác CCHC, VTLT các phòng ngành, UBND 13 phường.

Hội nghị đã báo cáo đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2017 và triển khai việc thực hiện chỉ thị số 35/CT-TTG của Thủ tướng Chính Phủ và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác này.

Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen

Đối với phường Hải Châu I, trong năm 2017 với nhiệm vụ xây dựng "Chính quyền điện tử", mục tiêu của phường là xây dựng "Phường điện tử" đạt chuẩn mức độ 2 tiến đến chuẩn mức độ 1. Từ khi thực hiện đến nay, nhờ vào sự quan tâm và hỗ trợ nguồn kinh phí của các cấp, bộ phận "Một cửa điện tử" phường từng bước được đầu tư máy móc và các trang thiết bị hiện đại: máy tính cảm ứng tra cứu dành cho công dân, máy quét tốc độ cao, điều hòa nhiệt độ, camera theo chuẩn IP có kết nối dữ liệu vào mạng MAN của thành phố; tiến hành quét và gửi liên thông điện tử hồ sơ 1 cửa liên thông đến quận đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải và bảo trợ XH, 100% hồ sơ được trả đúng và sớm hạn trên thực tế, tăng cường việc tiếp nhận văn bản đến liên thông trong vòng 24 giờ và gửi văn bản đi liên thông điện tử; đầu tư và nâng cấp trang thông tin điện tử của phường ngày càng đa dạng với nhiều tính năng; tiếp tục xây dựng, duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 trong giải quyết hồ sơ TTHC. Để mô hình "Phường điện tử" hoạt động tốt phải đi đôi với việc triển khai công tác Cải cách hành chính của địa phương. UBND phường đã tập trung triển khai kế hoạch sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với một số TTHC. Cụ thể đầu năm 2017, UBND phường đã xây dựng thí điểm phần mềm "Cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến" mức độ 3 tại trang website của phường, thực hiện phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn sử dụng để người dân dần thích nghi với việc giao dịch hành chính trực tuyến. Công tác tuyên truyền, lập tài khoản công dân điện tử cũng đã được chỉ đạo quyết liệt. Triển khai tích hợp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trong đó có cơ sở dữ liệu dịch vụ công trực tuyến của thành phố vào Cổng thông tin điện tử của phường. Về ứng dụng thư điện tử: lãnh đạo UBND quán triệt yêu cầu tất cả CBCC sử dụng thư điện tử công vụ thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống, không được sử dụng hộp thư điện tử vào công việc cá nhân. Tăng cường ứng dụng chữ ký số cơ quan và chữ ký số lãnh đạo thay thế văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan nhằm tiết kiệm tối đa chi phí in ấn, đi lại.

Giấy khen công tác cải cách hành chính năm 2017

Xác định công tác văn thư lưu trữ là một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nên đã bố trí người làm công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ được giao. lãnh đạo phường thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo điều hành cán bộ, công chức trong lập hồ sơ công việc, thực hiện đúng quy định về thủ tục và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, tuân thủ đúng quy trình về quản lý văn bản đi đến, trong đăn ký, quản lý sổ theo dõi văn bản đi, đến; ứng dụng phần mềm vào quản lý văn bản của cơ quan, lãnh đạo phường xư lý văn bản kịp thời. UBND phường đã bố trí kho lưu trữ được trang bị giá, hộp đựng tài liệu, bìa hồ sơ, thiết bị phòng cháy chữa cháy…Công tác quản lý, theo dõi khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, giao nộp tài liệu được thực hiện đúng theo nội quy và thời gian quy định. Công tác chỉnh lý tài liệu đã được UBND phường quan tâm, đến nay đã hoàn thành công tác chỉnh lý tài liệu trước năm 2015 với 25m tài tiệu.

Giấy khen công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Với những kết quả ban đầu trên, phường Hải Châu I đã vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hải Châu trong công tác Cải cách hành chính, công tác Văn thư, lưu trữ./.

UBND phường Hải Châu I

Chuyên mục, tin tức liên quan: