Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ Website www.egov.danang.gov.vn
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 28/08/2018 Lượt xem: 56

Thực hiện chủ trương tăng cường sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 24/10/2016, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở bằng văn bản giấy, UBND quận Hải Châu triển khai việc “Cấp đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến” và “Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở trực tuyến” trên địa bàn quận Hải Châu tại địa chỉ Website: www.egov.danang.gov.vn với thời gian giải quyết được rút ngắn hơn, cụ thể như sau:

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: