Tọa đàm “Hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp”.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 28/07/2017 Lượt xem: 78

Sáng ngày 27/7/2017, UBND quận Hải Châu, VCCI Chi nhánh Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm “Hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp”.

       Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Đề án “Phát triển doanh nghiệp quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” của UBND quận Hải Châu; triển khai cam kết của VCCI với UBND TP Đà Nẵng về việc hỗ trợ các hộ cá thể trên địa bàn hiểu rõ về những lợi ích khi chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, góp phần gia tăng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn quận, tăng trưởng nguồn thu, thúc đẩy kinh tế của quận. Sáng ngày 27/7/2017, UBND quận Hải Châu, VCCI Chi nhánh Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm “Hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp”.

Hơn 100 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận về tham dự tọa đàm

Ông Nguyễn Diễn trình bày chi tiết và toàn diện nội dung “Chuyển đổi”

hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp – Vấn đề và giải pháp

       Tọa đàm có sự tham gia của Ông Nguyễn Diễn – Phó Giám đốc VCCI CN Đà Nẵng, Ông Bùi Công Phương - Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ Cục Thuế TPĐN, Bà Trịnh Thị Diệp Chi - Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư TPĐN kiêm Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp TPĐN; Bà Hồ Thị Đoan Thanh - Phó TP Tuyên truyền và hỗ trợ Cục Thuế TPĐN; đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận Hải Châu, các Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê quận; Ông Ngô Việt Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận HC; Bà Trương Thị Ánh - PGĐ Bảo hiểm Xã hội quận HC; Ông Nguyễn Phước Tú - Đội Phó Đội quản lý thị trường số 1; các đ/c Lãnh đạo UBND 13 phường; các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án “Phát triển doanh nghiệp quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội doanh nghiệp quận Hải Châu - CTHĐQT Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung; Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận Hải Châu - GĐ Công ty TMDV tổng hợp Phước Tiến; và hơn 100 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận về dự; cùng các cơ quan Báo đài Trung ương và địa phương về tham dự và đưa tin.

Ông Ngô Việt Tiến trình bày về Thực trạng về phát triển

Hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận

Bà Hồ Thị Đoan Thanh trình bày nội dung So sánh khó khăn, thuận lợi giữa Hộ KD

cá thể và Doanh nghiệp về thuế, tài chính, chế độ kế toán

        Mở đầu Phần 1 của tọa đàm – phần Chia sẻ, Ông Ngô Việt Tiến đã trình bày về Thực trạng về phát triển Hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận. Tiếp nối chương trình, Ông Nguyễn Diễn trình bày chi tiết và toàn diện nội dung “Chuyển đổi” hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp – Vấn đề và giải pháp. Song song đó, Bà Hồ Thị Đoan Thanh trình bày nội dung So sánh khó khăn, thuận lợi giữa Hộ KD cá thể và Doanh nghiệp về thuế, tài chính, chế độ kế toán; Những giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế trong việc chuyển đổi Hộ KD cá thể lên Doanh nghiệp. Qua các phần trình bày cụ thể và sinh động, các hộ KD cá thể đã tiếp thu thêm được nhiều kiến thức về những lợi ích to lớn của việc chuyển đổi hoạt động sang loại hình doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ với các Hộ KD cá thể về kinh nghiệm khi điều hành doanh nghiệp

Ông Đỗ Anh Tuấn chia sẻ với các Hộ KD cá thể những lợi ích khi thành lập doanh nghiệp

        Ở phần 2 của tọa đàm – phần Thảo luận, những câu hỏi, chia sẻ cởi mở từ phía nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là các câu hỏi, thắc mắc về Những khó khăn, thuận lợi khi chuyển đổi từ Hộ KD cá thể lên DN dưới góc nhìn của các hộ kinh doanh; hoặc những kiến nghị, đề xuất của các hộ kinh doanh đã được tiếp nhận và giải đáp tận tình, chi tiết từ các vị đại biểu khách mời và từ chính các doanh nghiệp tham dự như anh Nguyễn Hồng Sơn, anh Đỗ Anh Tuấn. Trong đó nổi bật là các vấn đề như: tên và thương hiệu của Hộ KD cá thể khi chuyển lên doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, hàng tồn kho của hộ KD cá thể, sự khác biệt về mức đóng thuế, sát nhập nhiều hộ cá thể, v.v…

        Qua buổi tọa đàm, các hộ KD cá thể trên địa bàn quận đã nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết và ích lợi của việc chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, và bày tỏ mong muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.

Phòng Kinh tế quận

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: