Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 04/08/2017 Lượt xem: 1937

     Thực hiện Quyết định số 763/QĐ-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm học 2017-2018.

      Trên cơ sở báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận, năm học 2017-2018. Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận, năm học 2017-2018 và thời gian nhận đơn phúc khảo như sau:

      1. Kết quả thi tuyển (có danh sách kèm theo)

      - Văn hóa tiểu học

      - THCS - Môn Toán

      - THCS - Môn tiếng Anh

      - THCS - Môn Sinh học

      - THCS - Môn Ngữ văn

      - THCS - Môn Lịch sử

      2. Phúc khảo kết quả thi tuyển

a) Thời gian nhận đơn phúc khảo: Kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2017 đến 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2017.

b) Địa điểm nhận đơn phúc khảo: UBND quận Hải Châu (qua Phòng Nội vụ quận - Điện thoại: 0236.3837065), số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND quận Hải Châu.

d) Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì nếu đơn được gửi theo đường bưu điện).

e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với môn thi thực hành.

       3. Bổ sung bằng tốt nghiệp và chứng chỉ tốt nghiệp

Các thí sinh trước đây nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bổ sung bằng và chứng chỉ tốt nghiệp (có công chứng) gửi về Phòng Nội vụ quận theo thời gian trên để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Trên đây là thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: