Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các phường thuộc UBND quận Hải Châu năm 2017
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 09/08/2017 Lượt xem: 480

       Thực hiện Công văn số 390/SNV-XDCQ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức các phường thuộc UBND quận Hải Châu, Hội đồng tuyển dụng công chức các phường thuộc UBND quận Hải Châu thông báo một số nội dung như sau:

        1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức

         Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND quận Hải Châu ký Quyết định số 4427/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các phường thuộc UBND quận.

         Xem danh sách 39 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các phường thuộc UBND quận Hải Châu ( Tải xuống)

         2. Thời gian, địa điểm ôn thi:

         - Thời gian: 08 giờ 30 ngày 12 tháng 8 năm 2017

         - Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hành chính quận Hải Châu

         ( 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

         3. Thời gian, địa điểm nhận thẻ dự thi

         - Thời gian : vào ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2017

+ Buổi sáng :  từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30

         - Địa điểm nhận thẻ dự thi: Phòng Nội vụ quận Hải Châu (270 Trần Phú- phường Phước Ninh-quận Hải Châu-thành phố Đà Nẵng)

        4. Thời gian, địa điểm khai mạc và thi tuyển công chức

         - Thời gian khai mạc: 07 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2017

         - Thời gian thi tuyển: bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2017

        - Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hành chính quận Hải Châu (270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

Buổi

Ngày

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

Sáng

24/8/2017

(Thứ Năm)

Kiến thức chung

Viết

120 phút

Tin học

Trắc nghiệm trên máy tính

30 phút

Chiều

24/8/2017

(Thứ Năm)

Chuyên ngành

Viết

120 phút

Chuyên ngành

Trắc nghiệm trên máy tính

30 phút

Sáng

25/8/2017

(Thứ Sáu)

 

Xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự

 

         - Buổi sáng:  Thí sinh bắt đầu thi lúc 08 giờ 00

         - Buổi chiều: Thí sinh bắt đầu thi lúc 14 giờ 00

        5. Một số lưu ý

        - Thí sinh khi đi thi nhớ mang theo thẻ dự thi và chứng minh nhân dân ( hoặc giấy tờ có dán ảnh) để xuất trình cho Giám thị phòng thi khi vào phòng thi.

         - Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước giờ khai mạc và giờ thi 15 phút.

    

Chuyên mục, tin tức liên quan: