Thông báo về việc tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 (đợt 1)
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 21/08/2017 Lượt xem: 566

 

          Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 (đợt 1) như sau:

1.Đối tượng và điều kiện đăng ký tuyển hợp đồng lao động

a)Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường  Mầm non công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 (đối với trung cấp) và bậc 2 (đối với đại học); có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.

- Bậc Tiểu học:

+ Đối với môn Văn hóa: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục tiểu học trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1(đối với trung cấp) và bậc 2 (đối với cao đẳng, đại học); có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.

2. Nhu cầu tuyển lao động hợp đồng: 27 người

-  Bậc Tiểu học     : 11 người, cụ thể:

+ Giáo viên Văn hóa: 11 người

- Bậc Mầm non         : 16 người, cụ thể:

+ Giáo viên mầm non: 16 người

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động

4. Phương thức tuyển hợp đồng lao động: Bằng hình thức phỏng vấn

5. Thủ tục hồ sơ

a) Đơn đăng ký dự tuyển;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với bộ môn dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

g) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32 cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận nộp hồ sơ

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, Đà Nẵng.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Trên đây là thông báo tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm học 2017-2018./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: