Thông báo về việc Treo cờ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 21/08/2017 Lượt xem: 66

Thực hiện Thông báo số 112/TB-UBND ngày 11/8/2017 của UBND thành phố về việc Treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), UBND quận thông báo về thời gian Treo cờ, nghỉ lễ như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 03 ngày liên tục từ Thứ 7 ngày 02/9 đến hết Thứ 2 ngày 04/9/2017 (trong đó, ngày 04/9 sẽ nghỉ bù cho ngày 02/9).

2. Treo cờ Tổ quốc

a) Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền neo đậu tại Cảng Sông Hàn, Bờ Tây Sông Hàn (thuộc 02 phường Thạch Thang và Hải Châu 1) thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9/2017.

b) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức treo cờ Tổ quốc tại nơi làm việc và nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc tại nơi cư trú.

3. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cở Tổ quốc và khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 05/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017.

4. Các đơn vị phục vụ công cộng và bảo vệ an ninh, trật tự có kế hoạch bố trí cán bộ làm việc liên tục trong thời gian nghỉ lễ.

Chuyên mục, tin tức liên quan: