Giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 21/08/2017 Lượt xem: 44

UBND thành phố vừa ban hành văn bản quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe xích lô, xe ba gác đạp, xe máy, xe ô tô, và một số đối tượng khác.

       Theo đó, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước như chợ, bệnh viện, trường học, chung cư, khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa... có giá quy định như sau:

Điểm giữ xe

Đơn vị tính

Xe

đạp

Xe

máy,

xe

môtô

Ô tô từ

16 chỗ trở

xuống; ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống

Ô tô trên 16 chỗ;ô tô tải trên 3,5 tấn

1. Khu vực Chợ:

a) Khu vực các Chợ thuộc thành phố quản lý (bao gồm: chợ cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Đầu Mối Hòa Cường; và chợ Đầu Mối Thủy sản Thọ Quang)

- Gửi ban ngày

Đồng/chiếc/lượt

2.000

3.000

15.000

30.000

- Gửi ban đêm

Đồng/chiếc/lượt

2.000

4.000

20.000

40.000

- Gửi cả ngày, đêm

Đồng/chiếc/lượt

4.000

7.000

35.000

70.000

- Gửi theo tháng

 

 

 

 

 

+ Gửi theo tháng ban naày

Đồng/chiếc/tháng

30.000

45.000

225.000

450.000

+ Gửi theo tháng ban đêm

Đồng/chiếc/tháng

30.000

60.000

300.000

600.000

+ Gửi theo tháng cả ngày, đêm

Đồng/chiếc/tháng

60.000

105.000

525.000

1.050.000

b) Khu vực chợ thuộc quận, huyện, phường, xã quản lý

- Gửi ban ngày

Đồng/chiếc/lượt

1.000

2.000

10.000

20.000

- Gửi ban đêm

Đồng/chiếc/lượt

1.000

3.000

15.000

30.000

- Gửi cả ngày, đêm

Đồng/chiếc/lượt

2.000

5.000

25.000

50.000

- Gửi theo tháng

 

 

 

 

 

+ Gửi theo tháng ban ngày

Đồng/chiếc//tháng

15.000

30.000

150.000

300.000

+ Gửi theo tháng ban đêm

Đồng/chiếc//tháng

15.000

45.000

225.000

450.000

+ Gửi theo tháng cả ngày, đêm

Đồng/chiếc//tháng

30.000

75.000

375.000

750.000

2. Khu vực Bệnh viện

-Gửi ban ngày

Đồng/chiếc/lượt

1.000

1.000

5.000

10.000

- Gửi ban đêm

Đồng/chiếc/lượt

1.000

2.000

7.000

15.000

- Gửi cả ngày, đêm

Đồng/chiếc/lượt

2.000

3.000

12.000

25.000

3. Khu vực Trường học, khu chung cư

- Gửi theo ngày

Đồng/chiếc/lượt

1.000

1.000

5.000

10.000

- Gửi theo tháng

Đồng/chiếc//tháng

15.000

15.000

75.000

150.000

  4. Khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, khu vực khác

   - Gửi ban ngày

Đồng/chiếc/lượt

2.000

4.000

20.000

40.000

- Gửi ban đêm

Đồng/chiếc/lượt

3.000

5.000

25.000

50.000

- Gửi cả ngày, đêm

Đồng/chiếc/lượt

5.000

9.000

45.000

90.000

- Gửi theo tháng

 

 

 

 

 

+ Gửi theo tháng ban ngày

Đồng/chiếc/tháng

30.000

60.000

300.000

550.000

+ Gửi theo tháng ban đêm

Đồng/chiếc/tháng

45.000

75.000

350.000

700.000

+ Gửi theo tháng cả ngày, đêm

Đồng/chiếc/íháng

75.000

135.000

650.000

1.250.000

           

          Dịch vụ trông giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông có giá quy định như sau:

Điểm giữ xe

Đơn vị tính

Xe

đạp

Xe

máy,

xe

môtô

Ô tô từ

16 chỗ trở

xuống; ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống

Ô tô trên 16 chỗ;ô tô tải trên 3,5 tấn

- Trong ngày đầu

Đồng/ngày

10.000

10.000

100.000

150.000

- Những ngày tiếp theo

Đồng/ngày

5.000

10.000

100.000

150.000

           Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17-2-2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ nhưng không vượt quá mức giá quy định dịch vụ trông giữ xe tại chợ, bệnh viện, trường học, chung cư, khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh.. như trên.

          UBND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe phải thực hiện công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về thuế, về tiền sử dụng mặt bằng theo quy định. UBND thành phố cũng giao Cục Thuế thành phố có trách nhiệm hướng đẫn các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe sử dụng hóa đơn, chứng từ (vé trông giữ xe) theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan; Sở Tài chính hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định.

Cổng TT ĐT Thành phố

Chuyên mục, tin tức liên quan: