Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 21/08/2017 Lượt xem: 137

         Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017-2018.

         Nhằm giúp các cơ sở giáo dục nắm rõ quy định về mức giá để thực hiện theo đúng quy định của thành phố và người dân trên địa bàn thành phố được biết để đảm bảo quyền lợi khi tham gia, sử dụng các dịch vụ giáo dục, Văn phòng HĐND&UBND quận Hải Châu đăng tải đầy đủ Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND chi tiết tại đây. (Tải xuống)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: