Phường Thuận Phước: Bồi dưỡng Chính trị - Pháp luật Hè 2017 cho công chức, viên chức, người lao động.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 05/09/2017 Lượt xem: 56

Trong hai ngày 24 và 25/8,các trường THCS Lê Thánh Tôn, Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Hùng Vương, Mầm non Bình Minh, Mầm non Ngọc Lan, Mầm non Bồ Công Anh, Mầm non Vàng Oanh, Mầm non Nhật Minh và Mầm non Hồng Ân thuộc địa bàn hai phường Nam Dương và phường Thuận Phước, quận Hải Châu tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị - Pháp luật Hè 2017.

Quan cảnh lớp bồi dưỡng tại trường Lê Thánh Tôn

Quan cảnh lớp bồi dưỡng tại trường Ngọc Lan

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 300 công chức, viên chức, người lao động của các trường, được nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); chuyên đề năm 2017 về "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các chuyên đề về bồi dưỡng pháp luật gồm: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Biển Việt Nam và vấn đề chủ quyền biển, đảo. Đợt học tập bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công chức, viên chức, người lao động của các trường thảo luận và viết bài thu hoạch những vấn đề trên đồng thời cập nhật và bổ sung những kiến thức lý luận chính trị thực tiễn và vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố, quận và của địa phương để áp dụng vào việc giảng dạy của mình.

UBND phường Thuận Phước

Chuyên mục, tin tức liên quan: