Đà Nẵng tiến hành triển khai phân loại rác tại nguồn
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 31/08/2017 Lượt xem: 14

Từ ngày 1/11 – 30/12/2018, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai kế hoạch thí điểm phân rác thải tại nguồn thuộc dự án “Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy việc phân loại và tái chế tại thành phố Đà Nẵng” do JICA tài trợ.

      Dự án sẽ thí điểm tại 2 phường Thuận Phước và Thạch Thang (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

      Kế hoạch này nhằm mục đích tăng thu hồi rác thải tái chế có giá trị trong chất thải rắn sinh hoạt (rác tài nguyên) từ các nguồn rác thải tại vùng thực hiện thí điểm, góp phần giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp tại bãi rác; Từng bước xây dựng nét văn hóa trong nhân dân thông qua phân rác tại nguồn và đạt mục tiêu thành phố môi trường.

      Theo kế hoạch, sẽ có hơn 50% rác tài nguyên (rác thải tái chế có giá trị) trong chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bởi xí nghiệp Môi trường quận Hải Châu.

      Các hộ gia đình tại địa phương sẽ được hướng dẫn phân loại và sẽ được cung cấp bao phân loại rác tài nguyên (loại bao sử dụng cho nhiều lần) để tập kết, lưu giữ tại nhà.

       Khu dân cư hoặc tổ dân phố tổ chức đến từng chủ nguồn thải thu gom rác tài nguyên bằng xe đẩy mỗi tuần một lần, sau đó bán cho Xí nghiệp môi trường Hải Châu, rồi bán trực tiếp cho đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn.

       Kế hoạch bắt đầu được triển khai trong tháng 8 với nhiều công đoạn như: Điều tra thông tin chung về tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và chủ nguồn thải; Thiết lập hệ thống thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại hai phường; Xác định các vị trí công cộng có đặt phương tiện phân loại rác tái chế; Thiết lập quy trình quản lý; Giám sát hệ thống 3R; Xây dựng chính sách quy định về Phân loại rác thải tại nguồn; Thiết kế các ấn phẩm và hoạt động truyền thông 3R,…

Moitruong.net.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan: