Quyết định 5202/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 22/09/2017 Lượt xem: 81

Tải file đính kèm : 5202_QD_UB.pdf

Tra cứu danh mục thủ tục hành chính tại: http://tthc.danang.gov.vn/index.php?option=com_thutuchanhchinh&task=thutuc_congbo&dept_id=44230

Chuyên mục, tin tức liên quan: