Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện từ tháng 11/2017
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 23/10/2017 Lượt xem: 54

Sáng ngày 20/10/2017, tại Trụ sở Trung tâm hành chính quận Hải Châu, UBND quận tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn quận. Đ/c Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp.

        Tham dự cuộc họp có Bà Vũ Thị Hồng Minh, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng 1; đại diện lãnh đạo các phòng ngành chức năng liên quan; Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa-Xã hội cùng cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 13 phường.

        Đ/c Lương Vĩnh Thái, Trưởng phòng quận đã thông báo chủ trương thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống Bưu điện. Bà Vũ Thị Hồng Minh, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng 1 cũng đã triển khai phương án phối hợp của Bưu điện theo kế hoạch ký kết. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đ/c Đoàn Ngọc Sơn đã kết luận và chỉ đạo thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công cách mạng trên địa bàn quận như sau:

1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 11 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại các địa điểm chi trả như trước đây (trong tháng 11 và 12 năm 2017). Tùy vào tình hình thực tế sẽ quyết định địa điểm của năm 2018.

3. Đối tượng chi trả: Trước mắt thực hiện chi trả qua hệ thống Bưu điện đối với trợ cấp hằng tháng của gười có công cách mạng thuộc nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo; trợ cấp 01 lần và các loại trợ cấp khác vẫn do Phòng LĐ-TB&XH quận đảm nhận chi trả.

 Đ/c Lương Vĩnh Thái, Trưởng phòng phòng LĐ-TB&XH quận thông báo chủ trương thực hiện

chi trả trợ cấp ưu đãi NCCCM qua hệ thống Bưu điện

Bà Vũ Thị Hồng Minh, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng 1 trình bày dự kiến phương án chi trả trợ cấp ưu đãi NCCCM

Đ/c Đoàn Ngọc Sơn, QUV, PCT UBND quận kết luận chỉ đạo thực hiện chi trả ưu đãi NCCCM qua hệ thống Bưu điện

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội quận 

Chuyên mục, tin tức liên quan: