Nội dung cuộc họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2021
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 01/11/2017 Lượt xem: 67

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Đồng chí Võ Văn Thương, UV BTV Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc họp liên tịch tháng 10 năm 2017 giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN quận nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 6) của HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Võ Văn Thương- Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thống nhất kết luận như sau:

  1. Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp

Thống nhất tổ chức kỳ họp cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 6) vào các ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường tầng 2 UBND quận.

  1. Phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp:  Đính kèm Danh mục tài liệu
  2. Về thời gian gửi tài liệu
  1. Trước ngày 20 tháng 11 năm 2017 : Đề nghị UBND quận, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự quận gửi các tài liệu theo Danh mục đính kèm.
  2. Trước ngày 09 tháng 12 năm 2017, đề nghị UBMTTQVN gửi tài liệu theo Danh mục; các Ban HĐND quận gửi báo cáo thẩm tra của Ban về Thường trực HĐND quận và gửi đến UBND quận để chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình tại cuộc họp.
  3. Trước ngày 12 tháng 12 năm 2017, giao Văn phòng HĐND-UBND quận gửi đầy đủ các tài liệu liên quan của kỳ họp đến các đại biểu HĐND.

Xem Nội dung chi tiết Thông báo số 205/TB-HĐND và Danh mục tài liệu tại đây.(Tải xuống)

Chuyên mục, tin tức liên quan: