Triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 13/11/2017 Lượt xem: 12

Sở Ngoại vụ triển khai phương án tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính trên địa bàn Thành phố với mong muốn phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân, các nội dung cụ thể như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017, Sở Ngoại vụ triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

2. Để thực hiện đặt lịch hẹn giờ giao dịch, Quý cơ quan, tổ chức, công dân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website của Sở Ngoại vụ theo địa chỉ http://fad.danang.gov.vn/;

Bước 2: Nhấp vào Hình ảnh “Đặt lịch hẹn giao dịch trực tuyến”;

Bước 3: Nhập thông tin đăng ký, đảm bảo số điện thoại và email chính xác.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ xác nhận cuộc hẹn trong vòng 04 giờ làm việc kể từ thời điểm người dân đặt lịch hẹn, theo dõi và bố trí công dân đã hẹn giờ thực hiện giao dịch.

Trong trường hợp quá 04 giờ mà cuộc hẹn chưa được xác nhận, hệ thống sẽ tự động xác nhận theo thời gian đặt lịch của công dân, gửi tin nhắn SMS và email đến công dân (nếu có).

Bước 4: In phiếu hẹn giờ (từ email) hoặc mở bản mềm xác nhận, tin nhắn xác nhận để thực hiện giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo giờ hẹn.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ theo số điện thoại 0236.3881888 (số máy lẻ 421) để được hướng dẫn trực tiếp.

Chuyên mục, tin tức liên quan: