Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 2 2 1 1
Hôm nay: 8.352
Hôm qua: 9.239
Tuần này: 8.352
Tháng này: 155.060
Tổng cộng: 17.052.211
Công tác thanh tra quý I năm 2016
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 03/04/2017 Lượt xem: 6

         Công tác thanh tra: Trong quý I năm 2017, Thanh tra quận tiến hành tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tổ chức 02 buổi hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh cho cán bộ tham mưu công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, PCTN của 13 phường và các phòng ngành, đoàn thể thuộc quận; hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy trình của Thanh tra Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ. Hội nghị có 50 người tham dự.

        Thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra quận, từ ngày 06/3/2017, Thanh tra quận tiến hành thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu thuộc quận Hải Châu, theo kế hoạch được phê duyệt. Đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy trình quy định.

          Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong quý I năm 2017, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 84 lượt công dân, trong đó: Không có công dân đến tiếp định kỳ; Ban tiếp công dân tiếp 06 lượt người; các phòng ngành tiếp 08 lượt và UBND các phường tiếp 70 lượt người.

         Tiếp nhận 57 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: Các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 05 đơn, UBND các phường tiếp nhận 52 đơn.

           Kết quả đã xem xét xử lý, giải quyết 55/57 đơn (các phòng giải quyết 5/5 đơn; các phường giải quyết 50/52 đơn).

           Công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, Thanh tra quận phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức buổi hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ tại các phòng, ngành, đơn vị, hội đoàn thể, UBND 13 phường thuộc quận và các cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn lao động quận.

         Công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện Công văn số 810/TTTP-TTPCTN ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016, UBND quận ban hành văn bản số 1608/UBND-TTr ngày 10/11/2016 về việc hướng dẫn thực hiện kê khai, minh bạch tài sản năm 2016 và đã tổ chức triển khai đến 89 đơn vị, trong đó có: 32 phòng, ngành, đoàn thể, 13 phường và 44 đơn vị trường học.

           Qua công tác kê khai, đến nay UBND quận đã tổng hợp danh sách 517/517 người thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, tự kê khai (tại 89 đơn vị) . Trong đó, những người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thành ủy quản lý là 13 người (tại 08 đơn vị) ; những người kê khai thuộc Quận uỷ quản lý 166 người (tại 47 đơn vị) và UBND quận quản lý 338 người. UBND quận đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kê khai, công khai, người kê khai đã nộp bản tự kê khai và lưu giữ bản kê khai theo đúng quy định.      

           Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, UBND quận ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03/3/2017 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và đã triển khai đến 32 phòng, ngành và đoàn thể thuộc quận.

 Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: