Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 2 0 5 8
Hôm nay: 8.199
Hôm qua: 9.239
Tuần này: 8.199
Tháng này: 154.907
Tổng cộng: 17.052.058
Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 03/07/2017 Lượt xem: 10

        Công tác thanh tra: Thanh tra quận tiếp tục triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/11/2014 của UBND quận về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Thanh tra quận tiến hành tổ chức 02 buổi hội nghị giao ban tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh cho thủ trưởng, cán bộ tham mưu công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, PCTN của 13 phường và các phòng ngành, đoàn thể thuộc quận; hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư theo đúng quy trình tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014; thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ; thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng .

       Thanh tra quận tiến hành thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại 02 đơn vị: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và UBND phường Thạch Thang. Ngày 10/4/2017 Thanh tra quận đã công bố Kết luận thanh tra tại trường TH Võ Thị Sáu. Kết luận thanh tra yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có sai sót trong công tác quản lý, sai sót về thủ tục thanh toán để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, có biện pháp quản lý công tác thu, chi tài chính ngân sách tại đơn vị trong thời gian đến được tốt hơn.

       Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 224 lượt công dân, trong đó: Không có công dân đến tiếp định kỳ; Ban tiếp công dân tiếp 23 lượt người; các phòng ngành tiếp 14 lượt và UBND các phường tiếp 187 lượt người.

       Tiếp nhận 175 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: Các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 32 đơn, UBND các phường tiếp nhận 143 đơn.

        Công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo:

      Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra quận phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức 02 buổi hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, có 230 người tham dự. Cụ thể: 01 buổi hội nghị cho Ban Thanh tra nhân dân các phòng, ngành, đơn vị, hội đoàn thể, UBND 13 phường thuộc quận (120 người tham dự) và 01 buổi cho Chủ tịch công đoàn và Ban thanh tra nhân dân tại các trường học công lập thuộc quận (110 người tham dự). Các buổi hội nghị đều mời ông Nguyễn Đức Cam - Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra thành phố tham dự và truyền đạt nội dung.

                                                                     Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: