Thông báo về việc điều chỉnh giờ đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng (lần 11)
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 18/12/2017 Lượt xem: 62

          Thống nhất theo đề nghị của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng; Sở Xây dựng Tp Đà Nẵng thông báo về việc điều chỉnh giờ đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng điện     : 17 giờ 15 phút;

- Thời gian cắt điện        : 05 giờ 45 phút sáng hôm sau.

(Thay cho thời gian đang vận hành hiện nay tại Công văn số 9796/SXD-HTKT ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng: Đóng điện lúc 17h30 và cắt điện lúc 5h30 sáng hôm sau)

Chuyên mục, tin tức liên quan: