Triển khai phân loại rác thải tại nguồn
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 18/12/2017 Lượt xem: 115

Vào lúc 08h00 ngày 16/12/2017, 02 phường Thuận Phước và Thạch Thang, quận Hải Châu đã tổ chức thành công Ngày hội thu đổi rác tài nguyên, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương

         Vào lúc 08h00 ngày 16/12/2017, 02 phường Thuận Phước và Thạch Thang, quận Hải Châu đã tổ chức thành công Ngày hội thu đổi rác tài nguyên, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương, cũng như sự tham gia của hơn 500 đại biểu gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư, các Hội-Đoàn thể, các trường học công lập trên địa bàn 02 phường; sự tham gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chi Cục bảo vệ môi trường thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu.

         Theo Kế hoạch số 6404/KH-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017- 2018, quận Hải Châu được lựa chọn là địa bàn triển khai thí điểm hoạt động phân loại rác thải tại nguồn của thành phố thành phố Đà Nẵng, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải thành 02 nhóm: Nhóm 1 là các loại rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (gồm giấy, nhựa, kim loại, cao su, thủy tinh...) gọi rác tài nguyên và nhóm 2 là các loại rác còn lại. Xác định rõ chủ nguồn thải hay đối tượng thực hiện hoạt động phân loại là hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ quan, đơn vị, trường học, khách du lịch, vãng lai trên toàn địa bàn quận. Hoạt động phân loại sẽ được sự hướng dẫn, điều phối chính là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tham gia với vai trò đơn vị thu mua rác tài nguyên sau phân loại.

         Ngày hội là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần phát động toàn dân cùng tham gia phân loại rác, tận dụng rác tài nguyên trong sinh hoạt để tái chế, tái sử dụng thành những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.

Một số hoạt động diễn ra tại Ngày hội:

 

Lễ phát động và Ngày hội thu đổi rác tài nguyên tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu

                                               

Lễ phát động và Ngày hội thu đổi rác tài nguyên tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu

Một số sản phẩm tuyên truyền tại ngày hội

         Ngày hội đã góp phần gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế rác thải thông qua các hình thức tổ chức phù hợp; khuyến khích các trường học, các hội đoàn thể trên địa bàn quận áp dụng các giải pháp giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; đồng thời, từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn và thực hành 3R cho người dân.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: