Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 và những năm tiếp theo
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 28/12/2017 Lượt xem: 37

Công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và nó đem lại hiệu quả rất cao.

        Việc ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ là nhu cầu mang tính khách quan, hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, lưu trữ từ thủ công sang tự động hoá, góp phần giải quyết một cách nhanh nhất trong khâu chuyển giao và lưu văn bản, hồ sơ, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại trong giải quyết công việc. Theo kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của UBND quận, việc triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 cũng chỉ rõ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, bảo quản văn bản, giấy tờ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến và trao đổi thông tin, đạt hiệu quả cao. Trong thời gian đến, để ứng dụng thành công CNTT vào công tác văn thư lưu trữ, UBND quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó tập trung vào các giái pháp chủ yếu, cụ thể:

        - Quan tâm hơn nữa cán bộ làm công văn thư trong cả hệ thống công đoàn, tăng cường tập huấn thông qua các lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng CNTT.

       - Xây dựng hệ thống mạng Lan, kết nối cơ quan các sở ban ngành liên quan trong hệ thống đảm bảo thông suốt, kịp thời trong khâu ứng dụng, quản lý khai thác tài liệu, văn bản sử dụng trang Web của cơ quan và các đơn vị liên quan.

       - Trang bị đầy đủ các trang thiết bị như máy fax, máy scan, mạng internet ... để lưu trữ dữ liệu trên hệ thống phân mềm.

       - Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến; thực hiện lập hồ sơ công việc điện tử.

      Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, văn bản điện tử sẽ được lưu hành, những văn phòng không giấy sẽ hình thành, công việc tại bộ phận văn thư, lưu trữ sẽ được giảm tải. Tuy nhiên, nếu đảm được việc quản lý thống nhất bởi bộ phận văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ sẽ trở nên thực sự có ý nghĩa, phục vụ, sử dụng thông tin rộng rãi có độ chính xác cao./.

                                                                             Phòng Nội vụ quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: