Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 6 0 3 7 6
Hôm nay: 3.008
Hôm qua: 7.991
Tuần này: 51.062
Tháng này: 263.225
Tổng cộng: 17.160.376
Thông báo mời thầu-Gói thầu: Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với công viên vườn dạo khu dân cư phường Hòa Cường Bắc
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 25/10/2017 Lượt xem: 72

 Bên mời thầu Z002127 - Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu
 Điện thoại liên hệ 05113562991 - 0913497484
 Chủ đầu tư  
 Phân loại Dự án đầu tư
 Tên gói thầu Xây lắp
 Tên dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với công viên vườn dạo khu dân cư phường Hòa Cường Bắc
 Nguồn vốn Ngân sách quận Hải Châu
 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày
 Nội dung chính của gói thầu  
 
 
 
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi    Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước
 
 
[Tham dự thầu:]
 
 Hình thức nhận HSDT Đấu thầu điện tử
 Thời gian nhận HSDT từ ngày 25/10/2017 - 10:00 Đến ngày  04/11/2017 - 10:15
 Mua hồ sơ mời thầu Miễn phí
 Tên ngân hàng  
 Số tài khoản nhận tiền   Tên tài khoản   
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 04/11/2017 - 10:15
 
 
[Mở thầu:]
 
 Thời điểm mở thầu 04/11/2017 - 10:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Giá gói thầu 1.469.472.000 VND
 Số tiền bằng chữ Một tỷ bốn trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 04/11/2017 - 10:30
 
[Bảo đảm dự thầu:]
 
 Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh
 Số tiền đảm bảo 15.000.000 VND
 Số tiền bằng chữ Mười năm triệu đồng chẵn
Chuyên mục, tin tức liên quan: