Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 13/12/2017 Lượt xem: 30

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, UBND quận đã phê duyệt Quyết định số 6895/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, Thanh tra quận sẽ triển khai 06 cuộc thanh tra, trong đó:

         1. Tiến hành 03 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính ngân sách tại 03 đơn vị: Trường Trung học cơ sở Tây Sơn (dự kiến tháng 01/2018); Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (tháng 3/2018); UBND phường Hải Châu II (tháng 7/2018). Niên độ thanh tra năm 2017.

        2. Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 03 đơn vị trong quý III năm 2018 (Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Ban Quản lý chợ Mới Hòa Thuận, Phòng Quản lý đô thị).

           Niên độ thanh tra: năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

          Ngoài ra trong năm 2018, UBND quận cũng giao cho Thanh tra quận phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành một số lĩnh vực./.

Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: