Ban hành Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 28/12/2017 Lượt xem: 55

Ngày 26/12/2017, UBND quận đã ban hành Quyết định số 7229/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn quận.

        Nội dung Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2018 đề ra các nhiệm vụ, quy định rõ các công việc cụ thể của các phòng ban chuyên môn và UBND 13 phường  nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, UBND quận sẽ tiếp tục triển khai một số công việc trọng tâm như: Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Đẩy mạnh thực hiện các nội dung giải pháp cải cách chế độ công vụ, công chức và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính tại đơn vị, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Công tác tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” cũng như hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả tại UBND quận và 13 phường sẽ thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử. Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức và công dân khi đến liên hệ làm việc. Tiếp tục nâng chuẩn phường điện tử đối với UBND 13 phường thuộc quận, trong đó phấn đấu xây dựng 5 phường đạt chuẩn phường điện tử mức độ 1.

        UBND quận cũng đã giao Phòng Nội vụ quận chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của quận, đồng thời tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ và đột xuất. Qua các đợt kiểm tra, những thiếu sót tại các đơn vị sẽ được chấn chỉnh kịp thời góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính của quận trong năm 2018./.

Phòng Nội vụ quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: