Hòa Thuận Tây: Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận Hải Châu sau kỳ họp thứ 6
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 05/01/2018 Lượt xem: 29

Sáng ngày 03/01/2018, UBMTTQVN phường Hòa Thuận Tây tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận Hải Châu tại Hội trường UBND phường.

        Về tham dự tiếp xúc cử tri có 03 đại biểu HĐND quận gồm Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Chủ tịch HĐND quận; Ông Lê Phước Bình - Phó hiệu trưởng trường Phan Châu Trinh; Ông Phan Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận; đại diện các phòng, ngành chức năng thuộc quận; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Hòa Thuận Tây và gần 200 cử tri của phường.

        Tại Hội nghị, ông Lê Phước Bình thay mặt tổ đại biểu báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 của HĐND quận Hải Châu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 và đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2018. Đồng thời trả lời các ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 5 của HĐND quận. Đã có 11 lượt cử tri phát biểu gồm 35 nội dung liên quan đến các lĩnh vực: quản lý trật tự xây dựng đô thị, môi trường; chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, thái độ cán bộ công chức...trên địa bàn phường và quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, PCT HĐND quận đã thay mặt tổ đại biểu giải trình những ý kiến của cử tri và tiếp thu các ý kiến còn lại để đề xuất lên cấp thành phố và UBND quận Hải Châu trong năm 2018./.

Đồng chí  Nguyễn Thị Lệ  - Phó Chủ tịch HĐND quận Hải Châu

Giải trình ý kiến của cử tri

Phường Hòa Thuận Tây

Chuyên mục, tin tức liên quan: