Thông báo về việc tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 30/01/2018 Lượt xem: 336

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 như sau:

I.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động: 16 người

- Bậc Trung học cơ sở: 12 người, cụ thể:

Giáo viên Lịch sử: 01 người, Giáo viên Toán: 04 người, Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 01 người, Giáo viên Anh văn: 03 người, Giáo viên Vật lý (phòng bộ môn): 01 người, Giáo viên Âm nhạc: 01 người, Giáo viên Địa lý: 01 người.

-  Bc Tiu hc: 01 người, cụ thể:

Giáo viên Tiếng anh: 01 người.

- Bậc Mầm non: 03 người, cụ thể:

Giáo viên Mầm non: 03 người

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất; có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của từng vị trí dự tuyển, có hộ khẩu tại Đà Nẵng.

2. Điều kiện

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Mầm non công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 (đối với trung cấp) và bậc 2 (đối với đại học, cao đẳng); có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Đối với giáo viên Văn hóa:

Tốt nghiệp trung cấp sư phạm giáo dục tiểu học trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (đối với trung cấp) và bậc 2 (đối với cao đẳng, đại học); có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp ngành khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ); có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.

- Riêng giáo viên dạy ngoại ngữ:

Trình độ ngoại ngữ thứ 2 phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội:

Phải có tuổi đời dưới 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ); có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Đoàn Đội trở lên. Nếu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng công tác Đoàn Đội; có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.

- Đối với Nhân viên Thư viện:

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (đối với trung cấp) và bậc 2 (đối với cao đẳng, đại học), có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.

3. Thủ tục hồ sơ

a) Đơn đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với bộ môn dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

          g) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức hợp đồng

Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.

2. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng hợp đồng lao động thông qua hình thức phỏng vấn

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 02 tháng 02 năm 2018.

2. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Nội vụ quận Hải Châu, số 270 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là thông báo tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm học 2017-2018./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: