Hòa Cường Nam: Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 20/01/2018 Lượt xem: 51

Từ ngày 18 đến ngày 19/01/2018, tại UBND phường Hòa Cường Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

         Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Ấn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Trung tâm khuyến ngư Nông lâm Thành Phố, Chi cục thủy sản thành phố, Ngân hàng chính sách sã hội thành phố, Hội Nông dân quận Hải Châu, Phòng Kinh tế quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể phường, khách mời tham dự và 80 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 497 hội viên nông dân trong toàn phường.

Ban chấp hành Hội Nông dân phường khóa 12, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

         Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nông dân phường khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 15 đồng chí, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể hội viên nông dân phường nhà, đảm nhiệm, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Đại hội cũng đã tham gia góp ý các văn kiện dự thảo Đại hội cấp trên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân quận Hải Châu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 31 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

         Ban chấp hành nhiệm kỳ mới kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn phường phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 đã đề ra. Đồng thời phối hợp cùng với Mặt trận, các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương, phấn đấu cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, tạo điều kiện cho nông dân tham gia vào các hoạt động xã hội ngày càng nhiều, giúp nông dân thấy được trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thật sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau quyết tâm đưa phong trào Hội ngày càng phát triển; thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội an ninh - quốc phòng của địa phương.

Phường Hòa Cường Nam  

Chuyên mục, tin tức liên quan: