Hải Châu 1: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 02/03/2018 Lượt xem: 53

Sáng ngày 01/3/2018, Đảng ủy phường Hải Châu I tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW6) đến Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các hội đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy, BGH các trường học trên địa bàn và các đồng chí đảng viên toàn Đảng bộ.

Đ/c Hoàng Giang Yên Thủy – Ủy viên BTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc và quán triệt 02 NQ

 

        Tại hội nghị, các đảng viên được quán triệt những nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đ/c Đoàn Ngọc sơn – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND,

BCV Quận ủy báo cáo tại hội nghị.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Giang Yên Thủy quán triệt các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thuộc khối cơ quan, trường học sau khi học tập các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch hành động cá nhân về thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo. Trong thời gian đến Đảng ủy sẽ triển khai các kế hoạch, chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm về thực hiện Nghị quyết TW6 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch cụ thể của Quận ủy Hải Châu.

                                      Phường Hải Châu I

Chuyên mục, tin tức liên quan: