Thuận Phước: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 28/02/2018 Lượt xem: 35

Trong 02 ngày 27 và 28/2, Đảng ủy phường Thuận Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

       Thành phần tham gia Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó bí thư, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và hơn 500 đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ.

        Đồng chí Nguyễn Dũng Sỹ, Bí thư Đảng ủy phường, báo cáo viên Quận ủy báo cáo các chuyên đề theo tinh thần Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị

        Sau hội nghị, các cấp ủy, chi bộ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, tuyên truyền về nghị quyết; đồng thời triển khai kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống; các chi bộ cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang tổ chức viết thu hoạch nhận thức sâu sắc của mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt về bốn chuyên đề Nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong công việc của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.

Phường Thuận Phước

Chuyên mục, tin tức liên quan: