Tuyên truyền máy xếp hàng tự động
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 15/03/2018 Lượt xem: 92

        Thực hiện Đề án về việc tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được UBND thành phố ban hành tại quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 14/3/2017, trong năm 2017, UBND quận Hải Châu đã phối hợp với Sở Nội vụ đã thực hiện thu thập thông tin về máy xếp hàng tự động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của quận để tiến hành tích hợp, cho phép tra cứu và theo dõi tình hình lượt chờ của người dân tại Cổng một cửa thành phố  (http://motcua.danang.gov.vn).

        Quận Hải Châu là một trong các đơn vị đầu tiên được Sở Nội vụ đã thực hiện tích hợp dữ liệu máy xếp hàng tự động. Trong năm 2018, UBND quận sẽ đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để người dân được biết về tiện ích và các cách thức tra cứu lượt chờ (Chi tiết sử dụng xem phía dưới )./.

Phòng Nội vụ

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: