Thông báo về việc Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018)
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 13/04/2018 Lượt xem: 158

       Thực hiện Thông báo số 41/TB-UBND ngày 06/4/2018 của UBND thành phố về việc Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018), UBND quận thông báo đến các đơn vị, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận về thời gian Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018) cụ thể như sau:

1. Nghỉ lễ

Đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ như sau:

a) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch): Nghỉ 01 ngày 25/4/2018.

b) Kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc tế lao động 1/5: Nghỉ 04 ngày liên tiếp, từ 28/4/2018 đến hết ngày 1/5/2018 (Trong đó, ngày 28/4 và 29/4 là ngày nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ).

2. Thủ trưởng các phòng ngành, UBMTTQVN, Hội - Đoàn thể, Chủ tịch UBND 13 phường và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quận

Có kế hoạch phân công hội viên, CBCC của cơ quan, đơn vị, địa phương trực cơ quan, đồng thời đảm bảo an toàn cháy nổ và an ninh, trật tự trong suốt thời gian nghỉ lễ.

3. Treo cờ Tổ quốc

a) Thời gian treo cờ trên địa bàn toàn quận

Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền neo đậu tại Cảng sông Hàn, bờ Tây sông Hàn (thuộc 02 phường Thạch Thang và Hải Châu 1) thực hiện treo cờ Tổ quốc trong 03 ngày 25/4/2018, 30/4/2018 và 01/5/2018.

b) Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức treo cờ Tổ quốc tại nơi làm việc và nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc tại nơi cư trú; Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo các tổ dân phố triển khai cho nhân dân, các đơn vị doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn phường treo cờ Tổ quốc trước trụ sở làm việc, trước nhà, trên đường phố và cổng chào khu dân cư theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 05/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017; các Công văn của Sở Văn hóa - Thể thao thành phố gồm: Công văn số 130/SVHTT-XDNSVHGD ngày 12/01/2017 về việc thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng quy định, Công văn số 3283/SVHTT-XDNSVHGD ngày 30/8/2017 về việc treo cờ tại các hộ gia đình và Công văn số 4579/SVHTT-XDNSVHGD ngày 15/12/2017 về việc thực hiện điểm treo cờ tại các quận, huyện; Công văn số 72/UBND-VP ngày 19/01/2017 của UBND quận về việc thực hiện hướng dẫn treo cờ Tổ quốc đúng quy định để nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

4. Treo cờ Đảng

Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng và khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 17/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2018.

5. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận

Chịu trách nhiệm phân công cán bộ kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng HĐND và UBND quận.

Nhận được Thông báo này, đề nghị Chủ tịch các Hội - Đoàn thể và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND 13 phường và các trường MN, TH, THCS thuộc quận triển khai thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: