Hội nghị Tổng kết công tác Phối hợp phổ biển Giáo dục pháp luật năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 26/01/2019 Lượt xem: 13

Ngày 25/01/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến Giáo dục pháp luật quận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 25/01/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến Giáo dục pháp luật quận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Về dự Hội nghị có điện lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố; Ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL quận; Ông Hoàng Minh Trinh - PCT UBMTTQVN quận; các Báo cáo viên Pháp luật quận; Lãnh đạo và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND  13 phường thuộc quận và các thành viên Hội đồng.

Trong năm 2018, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận được thực hiện thường xuyên, sôi nổi, nâng cao về chất lượng, phù hợp với từng đối tượng cần tuyên truyền. Các cơ quan thành viên Hội đồng và UBND 13 phường đã có nhiều cố gắng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời triển khai những văn bản luật mới được ban hành, những văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức và đời sống nhân dân. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc phù hợp với từng đối tượngqua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, góp phần hạn chế những vi phạm pháp luật, giúp nhân dân tự bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình.Tập trungtuyên truyền Bộ luật Dân sự, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật Biển Việt Nam, Luật BHXH, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật An toàn giao thông… và các văn bản về biển và ranh giới thềm lục địa, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, PCCC… đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn quận.

Đồng chí Đoàn Ngọc Sơn - PCT UBND - Chủ tịch HĐPHPBGDPL phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đoàn Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu các thành viên Hội đồng PBGDPL quận trong năm 2019cần tập trung triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo sát các nội dung chính theo chủ đề của năm là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”, các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệpmà thành phố đã đề ra. Các cơ quan liên quan tham mưu ban hành các kế hoạch, chương trình hoạt động tuyên truyền của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình. Tiếp tục tập trung tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 43 “Năm văn hoá, văn minh đô thị ” và Chương trình “4 an” của thành phố trên địa bàn quận. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định, tiếp tục duy trì trang tin pháp luật hàng tháng. Phòng Tư pháp cần thường xuyên theo dõi, có biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của quận, Tuyên truyền viên ở cơ sở. Bên cạnh đó các đơn vị cũng cần quan tâm, tạo cơ hội để Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên sơ sở được tập huấn, cập nhật kịp thời các thông tin pháp luật, rèn luyện nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng  giải quyết các vụ việc tranh chấp ở địa bàn khu dân cư. UBND các phường cần quan tâm hỗ trợ kinh phí để đội ngũ này hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Dịp này, UBND quận đã khen thưởng cho tập thể Phòng Y Tế, Công an quận, Đoàn TNCSHCM, UBND phường Thuận Phước, Nam Dương, Hải Châu 2, Hòa Cường Nam và 06 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp thành phố phát biểu hội nghị

 

                                      Phòng Tư pháp

Chuyên mục, tin tức liên quan: