Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 2 2 8 1
Hôm nay: 8.422
Hôm qua: 9.239
Tuần này: 8.422
Tháng này: 155.130
Tổng cộng: 17.052.281
Kết quả thanh tra KT-XH
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/09/2016 Lượt xem: 19

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Chánh Thanh tra quận Hải Châu, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách năm 2015 tại UBND phường Thanh Bình từ ngày 04 tháng 7 năm 2016 đến ngày 03 tháng 8 năm 2016. Ngày 26 tháng 8 năm 2016 Thanh tra quận ban hành Kết luận thanh tra số 103/KL-TTr và tiến hành công bố kết luận thanh tra theo quy định.

Nội dung Kết luận nêu rõ: Trong năm 2015, UBND phường Thanh Bình đã thực hiện việc quản lý thu, chi sử dụng ngân sách phường cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ngân sách, Luật Kế toán, chấp hành tốt các nghị định của Chính phủ, thông tư, quyết định của Bộ Tài chính quy định; đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động thường xuyên công tác của Đảng, UBND và các tổ chức đoàn thể góp phần phục vụ và thúc đẩy thực hiện mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường. Tuy nhiên trong công tác quản lý ngân sách còn có sai sót như thủ tục thanh toán thiếu chứng từ gốc; đơn vị đã cho thuê mặt bằng sân UBND phường đặt máy ATM, cho thuê mặt bằng công viên tổ chức vui chơi cho trẻ em. Số tiền thu được không nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định mà giao cho Công đoàn quản lý chi sử dụng.

Thanh tra quận yêu cầu Chủ tịch UBND phường nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền số 22.520.000 đồng mà đơn vị và cá nhân đã sai phạm. Đồng thời yêu cầu tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót đã nêu trong Kết luận thanh tra./

                  Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: