Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 2 5 1 7
Hôm nay: 8.658
Hôm qua: 9.239
Tuần này: 8.658
Tháng này: 155.366
Tổng cộng: 17.052.517
Bảng tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 15/01/2019 Lượt xem: 15

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2018

Số vụ vi phạm (vụ)

Số đối tượng bị xử phạt (đối tượng)

Tình hình thi hành các quyết định XPVPHC

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số quyết định XPVPHC (quyết định)

Số quyết định hoãn, giảm, miễn
thi hành phạt tiền (quyết định)

Số quyết định XPVPHC
bị cưỡng chế thi hành (quyết định)

Số quyết định XPVPHC
bị khiếu nại (quyết định)

Số quyết định XPVPHC
bị khởi kiện (quyết định)

Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý
tang  vật, phương tiện bị tịch thu (ngàn đồng)

Tổng số tiền phạt thu được (ngàn đồng )

Số vụ  đã bị xử phạt

Số vụ chưa xử phạt

Số vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác

Tổ chức

Cá nhân

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Đã thi hành

Chưa thi hành xong

Truy cứu TNHS

Áp dụng  biện pháp
thay thế đối với NCTN

Người
 thành niên

NCTN

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I. UBND quận Hải Châu

263

263

0

0

0

0

263

52

211

211

117

94

0

0

0

263

263

0

0

0

0

0

0

   1,528,287.5

II. UBND 13 phường thuộc quận Hải Châu

1135

1135

0

0

0

0

1135

16

1119

1119

627

492

0

0

0

1135

1127

8

0

0

0

0

 0

         701,975

III. Tổng cộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

1398

1398

0

0

0

0

1398

68

1330

1330

744

586

0

0

0

1398

1390

8

0

0

0

0

0

   2,230,262.5

Chuyên mục, tin tức liên quan: