Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 6 0 3 1 3
Hôm nay: 6.093
Hôm qua: 10.361
Tuần này: 16.454
Tháng này: 163.162
Tổng cộng: 17.060.313
Bảng tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 27/07/2018 Lượt xem: 3

Bảng tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

 

Số vụ vi phạm (vụ)

Số đối tượng bị xử phạt (đối tượng)

Tình hình thi hành các quyết định XPVPHC

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số quyết định XPVPHC (quyết định)

Số quyết định hoãn, giảm, miễn
thi hành phạt tiền (quyết định)

Số quyết định XPVPHC
bị cưỡng chế thi hành (quyết định)

Số quyết định XPVPHC
bị khiếu nại (quyết định)

Số quyết định XPVPHC
bị khởi kiện (quyết định)

Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý
tang  vật, phương tiện bị tịch thu (ngàn đồng)

Tổng số tiền phạt thu được (ngàn đồng )

Số vụ  đã bị xử phạt

Số vụ chưa xử phạt

Số vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác

Tổ chức

Cá nhân

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Đã thi hành

Chưa thi hành xong

Truy cứu TNHS

Áp dụng  biện pháp
thay thế đối với NCTN

Người
 thành niên

NCTN

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I. UBND quận Hải Châu

141

141

0

0

0

0

141

26

115

115

66

49

0

0

0

141

139

2

0

0

0

0

0

     629,087

II. UBND 13 phường thuộc quận Hải Châu

579

579

0

0

0

0

579

16

563

563

272

291

0

0

0

579

551

29

0

0

0

0

 0

     383,585

III. Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

720

0

0

0

0

720

42

678

678

338

340

0

0

0

720

690

31

0

0

0

0

0

  1,012,672

Chuyên mục, tin tức liên quan: