Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 4 2 0 1 6
Hôm nay: 5.526
Hôm qua: 9.236
Tuần này: 0
Tháng này: 267.426
Tổng cộng: 17.442.016
Tin giải quyết đơn khiếu nại
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/11/2016 Lượt xem: 37

Tiếp nhận đơn khiếu nại: UBND quận đã nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền địa chỉ 101 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của UBND quận Hải Châu về việc “Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” của bà.

        Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 2657/QĐ-UBND ngày 07/6/2016, chấp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền khiếu nại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu đồng thời thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 11938/QĐ-XPVPHC ngày 31 tháng 12 năm 2015 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, địa chỉ 101 Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng./. 
Chuyên mục, tin tức liên quan: