Công bố quy hoạch trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2012-2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 21/12/2012 Lượt xem: 120

UBND quận Hải Châu triển khai công bố quy hoạch và phân kỳ đầu tư các dự án trên địa bàn quận, Thời gian: Từ ngày 24/12/2012 đến hết ngày 30/12/2012.

Thực hiện công văn số 10541/UBND-QLĐTh ngày 11/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến công bố quy hoạch và phân kỳ đầu tư các dự án quy hoạch trên địa bàn thành phố và công văn số 4949/SXD-QLQH ngày 11/12/2012 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc công bố quy hoạch và phân kỳ đầu tư trên địa bàn thành phố, UBND quận Hải Châu triển khai công bố quy hoạch và phân kỳ đầu tư các dự án trên địa bàn quận, cụ thể  như sau:

* Thời gian: Từ ngày 24/12/2012 đến hết ngày 30/12/2012, trong đó:

- Lễ Khai mạc: 08h00 ngày 24 tháng 12 năm 2012.

- Thời gian mở cửa trong ngày: Từ 8h00 đến 21h00.

* Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng.

                                                                             Phòng Quản lý đô thị

Chuyên mục, tin tức liên quan: