Tìm kiếm
 
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN HẢI CHÂU
Thông tin các dự án đầu tư năm 2016
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 18/02/2017 Lượt xem: 186


THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2016
               
STT Danh mục Lĩnh vực Ngày bắt
đầu
Ngày kết
 thúc
Kinh phí Nguồn Tình trạng
1 Cải tạo trường TH tây Hồ XDCB 13/11/2014 25/12/2015 2.437.627 NS TP  
2 nâng tầng khối lớp học trường TH Trần Văn Ơn XDCB 05/09/2015 12/01/2015 2.068.668 NS TP đã đưa vào sử dụng
3  XD nhà làm việc của Hội, đoàn thể ph. Nam Dương XDCB 16/5/2015 31/12/2015 1.429.835 NS quận đã đưa vào sử dụng
4 Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 7A, 7B, 8 ph. HT Tây XDCB 17/9/2015 31/12/2015 948.061 NS quận đã đưa vào sử dụng
5 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HC Nam XDCB 18/2/2016 03/07/2016 238.156 NS quận đã đưa vào sử dụng
6 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.T Phước XDCB 28/2/2016 17/2/2016 174.264 NS quận đã đưa vào sử dụng
7 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.T Thang XDCB 27/01/2016 17/2/2016 121.504 NS quận đã đưa vào sử dụng
8 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.T Bình XDCB 16/02/2016 17/3/2016 171.103 NS quận đã đưa vào sử dụng
9 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph. B Thuận XDCB 03/01/2016 25/3/2016 138.115 NS quận đã đưa vào sử dụng
10 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HCB XDCB 16/2/2016 03/08/2016 186.328 NS quận đã đưa vào sử dụng
11 XD nhà kho vũ khí cơ quan quận sự quận HC XDCB 16/2/2016 29/3/2016 250.493 NS quận đã đưa vào sử dụng
12 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HC 1 XDCB 15/2/2016 14/3/2016 168.386 NS quận đã đưa vào sử dụng
13 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HC 2 XDCB 15/2/2016 03/09/2016 93.633 NS quận đã đưa vào sử dụng
14 Nạo vét bùn các tuyến cống trên địa bàn quận XDCB 03/01/2016 15/4/2016 466.624 NS quận đã đưa vào sử dụng
15 Cải tạo sân trường THCS Kim Đồng XDCB 20/1/2016 03/08/2016 719.244 NS quận đã đưa vào sử dụng
16 Cải tạo trường TH Trần Văn Ơn
(làm vách bố trí 01 phòng học)
XDCB 04/01/2016 14/4/2016 80.183 NS quận đã đưa vào sử dụng
17 Cải tạo trường TH Trần Văn Ơn
(làm vách bố trí 01 phòng học khuyết tật)
XDCB 04/01/2016 14/4/2016 50.252 NS quận đã đưa vào sử dụng
18 Cổng chào điện tử phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng XDCB 22/2/2016 26/4/2016 115.171 NS quận đã đưa vào sử dụng
19 Cải tạo nâng cấp tường rào, cổng ngõ MN Hoa Ban XDCB 03/08/2016 05/04/2016 332.631 NS quận đã đưa vào sử dụng
20 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.HT Tây XDCB 18/2/2016 18/3/2016 189.522 NS quận đã đưa vào sử dụng
21 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ph.Nam Dương XDCB 03/03/2016 04/01/2016 201.860 NS quận đã đưa vào sử dụng
22 XD 02 phòng chức năng MN Hoa Ban XDCB 22/1/2016 17/3/2016 784.774 NS quận đã đưa vào sử dụng
23 Cải tạo thang máy quận ủy XDCB 27/1/2016 18/2/2016 23.629 NS quận đã đưa vào sử dụng
24 Cải tạo UBND phường HC Nam XDCB 16/2/2016 04/01/2016 253.922 NS quận đã đưa vào sử dụng
25 Cải tạo TTHC quận Hải Châu XDCB 03/11/2016 04/12/2016 454.305 NS quận đã đưa vào sử dụng
26 ĐCSáng K26 Trần Kế Xương, tổ 15 HC 2 XDCB 23/3/2016 28/3/2016 17.345 NS quận đã đưa vào sử dụng
27 ĐCSáng K46 Trần Kế Xương, tổ 15 HC 2 XDCB 23/3/2016 28/3/2016 17.306 NS quận đã đưa vào sử dụng
28 ĐCSáng K18 Trần Kế Xương, tổ 15 HC 2 XDCB 03/02/2016 04/11/2016 17.209 NS quận đã đưa vào sử dụng
29 CTN+BTN đường tổ 79-80 ph. Bình Thuận XDCB 03/02/2016 05/03/2016 45.255 NS quận đã đưa vào sử dụng
30 CTN+BTN đường K46/H16 Cao Thắng
 ph. Thanh Bình
XDCB 03/01/2016 31/3/2016 340.640 NS quận đã đưa vào sử dụng
31  Điện chiếu sáng phố ẩm thực đêm Phạm Hồng Thái
phường Hải Châu 1 
XDCB 28/3/2016 20/4/2016 87.710 NS quận đã đưa vào sử dụng
32 ĐCSáng tổ 44 (K634 Trưng Nữ Vương) phường Hòa Thuận Tây XDCB 28/3/2016 20/4/2016 47.571 NS quận đã đưa vào sử dụng
33 ĐCSáng tổ 13B phường Hòa Thuận Tây XDCB 28/3/2016 20/4/2016 47.263 NS quận đã đưa vào sử dụng
34 ĐCSáng tổ 24B phường Hòa Thuận Tây XDCB 28/3/2016 20/4/2016 34.391 NS quận đã đưa vào sử dụng
35 ĐCSáng K640 Trưng Nữ Vương ph.
Hòa Thuận Tây
XDCB 03/01/2016 25/3/2016 17.404 NS quận đã đưa vào sử dụng
36 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường
Hòa Thuận Đông
XDCB 03/01/2016 28/3/2016 221.864 NS quận đã đưa vào sử dụng
37 Cải tạo trường TH Lý Tự Trọng ph. Thạch Thang XDCB 03/01/2016 28/3/2016 379.655 NS quận đã đưa vào sử dụng
38 CTN+BTN đường K277 Ông Ích Khiêm
 ph. Hải Châu 2
XDCB 16/5/2016 06/06/2016 41.989 NS quận đã đưa vào sử dụng
39 Cải tạo khu vệ sinh 4 tầng nhà làm việc và kho lưu trữ hồ sơ Quận ủy Hải Châu XDCB 05/06/2016 28/6/2016 392.072 NS quận đã đưa vào sử dụng
40 Điện chiếu sáng K136 Quang Trung ph. Thạch Thang XDCB 04/02/2016 14/4/2016 40.981 NS quận đã đưa vào sử dụng
41 Điện chiếu sáng K113 Đống Đa ph. Thạch Thang XDCB 04/02/2016 14/4/2016 46.253 NS quận đã đưa vào sử dụng
42 Điện chiếu sáng K26/1 Lý Thường Kiệt ph. Thạch Thang XDCB 04/02/2016 14/4/2016 56.682 NS quận đã đưa vào sử dụng
43 Điện chiếu sáng K269 Ông Ích Khiêm ph. Hải Châu 2 XDCB 04/02/2016 14/4/2016 54.936 NS quận đã đưa vào sử dụng
44 Điện chiếu sáng tổ 10,11 K218 Phan Châu Trinh XDCB 04/02/2016 14/4/2016 48.140 NS quận đã đưa vào sử dụng
45 Nhà sinh hoạt cộng đồng liên tổ Hải Hà 3A K58/7 Ông Ích Khiêm, ph. Thanh Bình XDCB 04/01/2016 20/4/2016 113.363 NS quận đã đưa vào sử dụng
46 Điện chiếu sáng tổ 53 K626 đường 2/9 và K597 Núi Thành ph. Hòa Cường Nam XDCB 16/6/2016 16/7/2016 17.974 NS quận đã đưa vào sử dụng
47 Điện chiếu sáng tổ 45 K111 đường 2/9 ph. Hòa Cường Nam XDCB 16/6/2016 16/7/2016 42.722 NS quận đã đưa vào sử dụng
48 Điện chiếu sáng tổ 54 K594/8 đường 2/9 ph. Hòa Cường Nam XDCB 16/6/2016 16/7/2016 33.143 NS quận đã đưa vào sử dụng
49 Điện chiếu sáng tổ 27 giữa số nhà 83 và 85 đường Phạm văn Bạch ph. Hòa Cường Nam XDCB 16/6/2016 16/7/2016 17.862 NS quận đã đưa vào sử dụng
50 Điện chiếu sáng tổ 56 ph. Hòa Cường Nam XDCB 16/6/2016 16/7/2016 33.517 NS quận đã đưa vào sử dụng
51 CTN và BTN đường liên tổ 115, 116, 117,118,119 ph. Hòa Cường Bắc XDCB 04/09/2016 21/5/2016 205.973 NS quận đã đưa vào sử dụng
52 trường THCS Sào Nam XDCB 04/04/2016 16/5/2016 238.545 NS quận đã đưa vào sử dụng
53 CTN và BTN đường K97 Nguyễn Hữu Thọ ph. Hòa Thuận Tây XDCB 04/09/2016 22/4/2016 55.043 NS quận đã đưa vào sử dụng
54 CTN và BTN đường K448/63 Trưng Nữ Vương ph. Hòa Thuận Đông XDCB 06/02/2016 15/6/2016 166.366 NS quận đã đưa vào sử dụng
55 CTN và BTN đường K17 Nguyễn Hữu Thọ ph. Hòa Thuận Tây XDCB 04/09/2016 22/4/2016 93.263 NS quận đã đưa vào sử dụng
56 Nạo vét bùn các tuyến cống kiệt 338,356,266,H57-K266 và H67 - K266 Hoàng Diệu XDCB 28/4/2016 28/5/2016 338.023 NS quận đã đưa vào sử dụng
57 Nạo vét bùn các tuyến cống trên địa bàn quận Hải Châu XDCB 28/4/2016 28/5/2016 176.750 NS quận đã đưa vào sử dụng
58 Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 11B K454 Nguyễn Tri Phương ph. Hòa Thuận Tây XDCB 04/09/2016 22/4/2016 62.569 NS quận đã đưa vào sử dụng
59 Nhà sinh hoạt cộng đồng liên tổ Thanh Long B K140/52 Thanh Long ph. Thanh Bình XDCB 26/4/2016 20/5/2016 120.905 NS quận đã đưa vào sử dụng
60 CTN và BTN đường tổ 74 K334 Đống Đa ph. Thanh Bình XDCB 06/02/2016 27/6/2016 221.764 NS quận đã đưa vào sử dụng
61 Cải tạo chống dột mái tôn khu A Chợ Mới Hòa Thuận XDCB 06/04/2016 30/6/2016 334.102 NS quận đã đưa vào sử dụng
62 Don vệ sinh môi trường các lô đất trống quận HC XDCB 29/4/2016 27/5/2016 287.717 NS quận đã đưa vào sử dụng
63 Điện chiếu sáng K12 Đức Lợi ph. Thuận Phước XDCB 05/03/2016 17/6/2016 57.931 NS quận đã đưa vào sử dụng
64 Điện chiếu sáng K111 Huỳnh Lý tổ 43C ph. Thuận Phước XDCB 04/04/2016 16/5/2016 84.525 NS quận đã đưa vào sử dụng
65 Điện chiếu sáng tổ 66, 67, 70 K46 Cao Thắng ph. Thanh Bình XDCB 04/04/2016 16/5/2016 58.560 NS quận đã đưa vào sử dụng
66 Điện chiếu sáng tổ 120, 121 K18 ÔIK ph. Thanh Bình XDCB 04/04/2016 29/5/2016 62.822 NS quận đã đưa vào sử dụng
67 Điện chiếu sáng tổ 64 K467 Núi Thành ph. Hòa Cường Nam XDCB 04/04/2016 16/5/2016 29.725 NS quận đã đưa vào sử dụng
68 Điện chiếu sáng tổ 63 K152 Lý Tự Trọng ph. Thanh Bình XDCB 06/07/2016 06/10/2016 18.817 NS quận đã đưa vào sử dụng
69 Điện chiếu sáng tổ 07, 43 K91 Nguyễn Tất Thành, 60 Nguyễn Đôn Triết ph. Thanh Bình XDCB 06/10/2016 20/6/2016 25.625 NS quận đã đưa vào sử dụng
70 Trường MN Trúc Đào XDCB 05/10/2016 20/6/2016 132.052 NS quận đã đưa vào sử dụng
71 Trường MN Dạ Lan Hương XDCB 05/03/2016 17/6/2016 162.491 NS quận đã đưa vào sử dụng
72 Cải tạo CTN và BTN đường K232 Phan Châu Trinh tổ 10 ph. Nam Dương XDCB 05/03/2016 23/6/2016 110.969 NS quận đã đưa vào sử dụng
73 CTN và BTN đường K30 Lương Ngọc Quyến tổ 7 ph. Thuận Phước XDCB 06/03/2016 14/6/2016 46.314 NS quận đã đưa vào sử dụng
74 Trường TH Lê Thánh Tôn XDCB 05/06/2016 06/05/2016 144.480 NS quận đã đưa vào sử dụng
75 CTN và BTN đường tổ 78 K65 Phan Trọng Tuệ  ph. Hòa Cường Nam XDCB 05/11/2016 20/5/2016 52.007 NS quận đã đưa vào sử dụng
76 Cải tạo CTN và BTN đường K572 ÔIK tổ 44 ph. Nam Dương XDCB 06/07/2016 15/7/2016 28.975 NS quận đã đưa vào sử dụng
77 CTN và BTN đường K81 Phan kế Bính, tổ 13B  ph. Thuận Phước XDCB 06/03/2016 14/6/2016 97.148 NS quận đã đưa vào sử dụng
78 CTN và BTN đường tổ 12,13 K214 Thanh Thủy  ph. Thanh Bình XDCB 20/4/2016 20/5/2016 74.974 NS quận đã đưa vào sử dụng
79 Cải tạo CTN và BTN đường K17 Nguyễn Văn Linh tổ 27, 28 ph. Nam Dương XDCB 05/06/2016 08/10/2016 219.242 NS quận đã đưa vào sử dụng
80 Cải tạo CTN và BTN đường tổ 56 ph. HC Nam XDCB 05/11/2016 18/5/2016 15.731 NS quận đã đưa vào sử dụng
81 Cải tạo CTN và BTN đường K134 Núi Thành tổ 23 ph. H T Đông XDCB 14/4/2016 15/5/2016 37.834 NS quận đã đưa vào sử dụng
82 Cải tạo CTN và BTN đường liên tổ 27,30,56,57,58,77 và 85 ph. H C Bắc XDCB 04/09/2016 06/01/2016 201.455 NS quận đã đưa vào sử dụng
83 Trường TH Trần Văn Ơn XDCB 25/5/2016 07/12/2016 481.487 NS quận đã đưa vào sử dụng
84 CTN và BTN đường k140 Hoàng Diệu XDCB 20/5/2016 20/7/2016 155.428 NS quận đã đưa vào sử dụng
85 BT hóa đường ray và CTN K144 Hải Phòng , Tthang XDCB 31/5/2016 29/7/2016 452.255 NS quận đã đưa vào sử dụng
86 Trường MN Bình Minh (xây mới bếp ăn) XDCB 20/4/2016 09/12/2016 448.081 NS quận đã đưa vào sử dụng
87 CTN tổ 31 K44 Trương Chí Cương, Hòa Cường Nam XDCB 05/10/2016 18/5/2016 43.920 NS quận đã đưa vào sử dụng
88 CTN tổ 118 (CTN sau nhà đường Dương Bá Trạc, Hưng Hóa 4) ph. Hòa Cường Nam XDCB 05/10/2016 18/5/2016 25.794 NS quận đã đưa vào sử dụng
89 CTN và BTN đường Tổ 67, K434 Núi Thành, ph. Hòa Cường Nam XDCB 05/10/2016 20/5/2016 35.718 NS quận đã đưa vào sử dụng
90 CTN và BTN đường Tổ K34 Lý Tự Trọng, ph.Thạch Thang XDCB 05/04/2016 30/5/2016 58.778 NS quận đã đưa vào sử dụng
91 Trường THCS Trần Hưng Đạo XDCB 06/10/2016 26/7/2016 365.869 NS quận đã đưa vào sử dụng
92 Nhà văn hóa Bình An 2 ph. Hòa Cường Nam XDCB 05/03/2016 16/5/2016 104.694 NS quận đã đưa vào sử dụng
93 Trường MN 19/5 XDCB 20/4/2016 07/11/2016 278.360 NS quận đã đưa vào sử dụng
94 CTN và BTN đường Tổ 47 ph. Hòa Cường Nam XDCB 06/11/2016 20/6/2016 154.056 NS quận đã đưa vào sử dụng
95 CTN và BTN đường Tổ K3 Trần Quý Cáp ph. Thạch Thang XDCB 05/10/2016 06/07/2016 112.868 NS quận đã đưa vào sử dụng
96 CTN và BTN đường số nhà K140/22 thông qua số nhà K136/25 đường Hải Phòng ph Thạch Thang XDCB 05/09/2016 27/5/2016 126.810 NS quận đã đưa vào sử dụng
97 CTN và BTN đường K408/H5 Hoàng Diệu Tổ 40 ph. Bình Thuận XDCB 19/5/2016 06/07/2016 72.117 NS quận đã đưa vào sử dụng
98 CTN và BTN đường Tổ 17 ph. Bình Thuận XDCB 25/4/2016 24/5/2016 53.294 NS quận đã đưa vào sử dụng
99 Cải tạo khối nhà trung tâm Công an quận Hải Châu XDCB 04/12/2016 27/5/2016 151.139 NS quận đã đưa vào sử dụng
100 Nhà sinh hoạt cộng đồng liên tổ 29 Lê Văn Long phường Thanh Bình XDCB 05/05/2016 19/5/2016 59.221 NS quận đã đưa vào sử dụng
101 Cải tạo nhà văna Bình Hải ph. Bình Thuận XDCB 05/06/2016 16/5/2016 48.748 NS quận đã đưa vào sử dụng
102 CTN và BTN đường K561 Hoàng Diệu, Tổ 31,32 ph. Hòa Thuận Đông XDCB 06/04/2016 24/7/2016 175.385 NS quận đã đưa vào sử dụng
103 CTN và BTN đường K395 Hoàng Diệu ph. Bình Thuận XDCB 19/5/2016 16/6/2016 207.049 NS quận đã đưa vào sử dụng
104 CTN và BTN đường K21 Yên Bái ph. Hải Châu 1 XDCB 19/4/2016 18/5/2016 60.666 NS quận đã đưa vào sử dụng
105 CTN và BTN đường tổ 79, 81 ph. Bình Thuận XDCB 25/4/2016 25/5/2016 96.112 NS quận đã đưa vào sử dụng
106 Nhà văn hóa Tiên Sơn 2 111 Hồ Biểu Chánh ph.
Hòa Cường Nam
XDCB 05/04/2016 14/5/2016 54.438 NS quận đã đưa vào sử dụng
107 Cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Thành
K266-H14/29 Hoàng Diệu tổ 27 ph.Nam Dương
XDCB 05/03/2016 06/10/2016 191.194 NS quận đã đưa vào sử dụng
108 CTN và BTN đường K442/H9 Hoàng Diệu tổ 43 ph. Bình Thuận XDCB 16/5/2016 13/6/2016 106.593 NS quận đã đưa vào sử dụng
109 Điện chiếu sáng K146 Lê Lợi ph. Hải Châu 1 XDCB 05/05/2016 22/5/2016 32.775 NS quận đã đưa vào sử dụng
110 Điện chiếu sáng K50 Pasteur ph. Hải Châu 1 XDCB 05/05/2016 22/5/2016 43.182 NS quận đã đưa vào sử dụng
111 Điện chiếu sáng K48 Phan Châu Trinh ph. Hải Châu 1 XDCB 05/05/2016 22/5/2016 25.914 NS quận đã đưa vào sử dụng
112 Điện chiếu sáng K48 Lê Duẩn ph. Hải Châu 1 XDCB 05/05/2016 22/5/2016 14.855 NS quận đã đưa vào sử dụng
113 Điện chiếu sáng K180 Hùng Vương, ph. Hải Châu 1 XDCB 05/05/2016 22/5/2016 33.652 NS quận đã đưa vào sử dụng
114 Điện chiếu sáng K76 Trần Phú, ph. Hải Châu 1 XDCB 06/05/2016 29/6/2016 20.682 NS quận đã đưa vào sử dụng
115 Điện chiếu sáng K85 Nguyễn Thị Minh Khai, ph. Hải Châu 1 XDCB 06/04/2016 14/6/2016 27.280 NS quận đã đưa vào sử dụng
116 CTN và BTN đường K50 Lê Hồng Phong tổ 25,
 ph. Phước Ninh
XDCB 14/6/2016 07/04/2016 189.064 NS quận đã đưa vào sử dụng
117 Cải tạo XD LĐ nhà để xe giáo viên trường THCS Trưng Vương XDCB 16/4/2016 29/8/2016 108.033 NS quận đã đưa vào sử dụng
118 CTN và BTN đường K12 Pasteur, ph. Hải Châu 1 XDCB 18/4/2016 18/5/2016 70.122 NS quận đã đưa vào sử dụng
119 CTN và BTN đường K36 Yên Bái, ph. Hải Châu 1 XDCB 18/4/2016 18/5/2016 102.089 NS quận đã đưa vào sử dụng
120 Cải tạo nâng tầng 2 trên khu bếp làm phòng chức năng âm nhạc trường MN Tiên Sa XDCB 18/4/2016 18/5/2016 500.578 NS quận đã đưa vào sử dụng
121 Sơn vôi UBND phường Hòa Cường Bắc XDCB 18/4/2016 18/5/2016 139.248 NS quận đã đưa vào sử dụng
122 Cải tạo NLV UBND phường Bình Thuận XDCB 06/07/2016 15/7/2016 135.634 NS quận đã đưa vào sử dụng
123 Trường TH Lê ĐÌnh Chinh XDCB 05/05/2016 06/01/2016 105.651 NS quận đã đưa vào sử dụng
124 Trường MN Bình Minh ph. Thuận Phước XDCB 08/12/2016 29/10/2016 944.712 NS quận đã đưa vào sử dụng
125 CTN và BTN đường K104 Lê Đình Dương, tổ 60, ph.Phước Ninh XDCB 10/01/2016 17/10/2016 116.075 NS quận đã đưa vào sử dụng
126 CTN và BTN đường H06/K04 Đặng Thùy Trâm,  ph. Hòa Thuận Tây XDCB 05/02/2016 20/6/2016 215.673 NS quận đã đưa vào sử dụng
127 Cải tạo XD hệ thống mương thoát nước đường Trần Tấn Mới XDCB 05/05/2016 07/05/2016 925.473 NS quận đã đưa vào sử dụng
128 Trường THCS Sào Nam XDCB 07/05/2016 08/04/2016 129.089 NS quận đã đưa vào sử dụng
129 Trường TH Phù Đổng XDCB 05/06/2016 06/06/2016 274.637 NS quận đã đưa vào sử dụng
130 ĐCSáng tổ 11, ph. Nam Dương XDCB 07/05/2016 08/05/2016 16.119 NS quận đã đưa vào sử dụng
131 ĐCSáng K17 Nguyễn Văn Linh, tổ 28, ph. Nam Dương XDCB 05/07/2016 22/7/2016 17.426 NS quận đã đưa vào sử dụng
132 ĐCSáng K193 Hoàng Diệu, ph. Nam Dương XDCB 19/4/2016 19/5/2016 35.052 NS quận đã đưa vào sử dụng
133 ĐCSáng K115 Lê Đình Dương, tổ 05, ph. Nam Dương XDCB 22/4/2016 20/5/2016 15.397 NS quận đã đưa vào sử dụng
134 XD 01 sân cầu lông tại doanh trại cơ quan quân sự quận Hải Châu, ph. Hòa Thuận Tây XDCB 14/6/2016 16/7/2016 814.907 NS quận đã đưa vào sử dụng
135 Trường THCS Lý Thường Kiệt ( Cải tạo nhà đa năng) XDCB 05/05/2016 22/5/2016 150.774 NS quận đã đưa vào sử dụng
136 CTN và BTN đường K596 Hoàng Diệu, tổ 42, ph.Hòa Thuận Đông XDCB 05/05/2016 22/5/2016 80.931 NS quận đã đưa vào sử dụng
137 CTN và BTN đường K343 Trưng Nữ Vương, tổ 54, ph.Hòa Thuận Đông XDCB 24/5/2016 07/11/2016 206.279 NS quận đã đưa vào sử dụng
138 ĐCSáng K193 Hoàng Diệu, ph. Nam Dương XDCB 21/9/2016 10/05/2016 21.642 NS quận đã đưa vào sử dụng
139 ĐCSáng K140/2 Lê Duẩn, ph. Thạch Thang XDCB 21/9/2016 10/05/2016 24.405 NS quận đã đưa vào sử dụng
140 ĐCSáng K97/2 Nguyễn Chí Thanh, ph. Thạch Thang XDCB 21/9/2016 10/05/2016 28.558 NS quận đã đưa vào sử dụng
141 ĐCSáng K47 Trần Quý Cáp, ph. Thạch Thang XDCB 21/9/2016 10/05/2016 20.825 NS quận đã đưa vào sử dụng
142 ĐCSáng K9 Trần Quý Cáp, ph. Thạch Thang XDCB 21/9/2016 10/05/2016 29.998 NS quận đã đưa vào sử dụng
143 Cải tạo CTN và BTN đường K63 Nguyễn Văn Linh, ph Nam Dương XDCB 28/4/2016 27/6/2016 481.644 NS quận đã đưa vào sử dụng
144 Cải tạo một số khoa tại bệnh viện thuộc trung tâm quận Hải Châu XDCB 16/4/2016 21/10/2016 632.715 NS quận đã đưa vào sử dụng
145 Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự ph. Hòa Thuận Tây XDCB 06/08/2016 11/10/2016 839.569 NS quận đã đưa vào sử dụng
146 Mương thoát nước K626 Trưng Nữ Vương, ph Hòa Thuận Tây XDCB 15/6/2016 30/6/2016 31.546 NS quận đã đưa vào sử dụng
147 CTN và BTN đường K85 Hàn Mạc Tử tổ 14C, 17C, 16 ph. Thuận Phước XDCB 05/11/2016 22/11/2016 611.487 NS quận đã đưa vào sử dụng
148 CTN và BTN đường H68, H80 K634 Trưng Nữ Vương, ph. Hòa Thuận Tây XDCB 19/4/2016 12/08/2016 241.844 NS quận đã đưa vào sử dụng
149 Trường TH Núi Thành ph. Hòa Cường Bắc XDCB 05/05/2016 07/05/2016 850.180 NS quận đã đưa vào sử dụng
150 Trường THCS Lý Thường Kiệt, ph. Hòa Thuận Tây XDCB 06/09/2016 25/11/2016 1.308.735 NS quận đã đưa vào sử dụng
151 Cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính quận Hải Châu XDCB 27/01/2016 17/02/2016 1.071.562 NS quận đã đưa vào sử dụng
152 Xây mới nhà để xe CBCS của Công an quận Hải Châu XDCB 14/4/2016 06/10/2016 354.918 NS quận đã đưa vào sử dụng
153 Duy tu SC thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn quận HC năm 2016 XDCB 01/05/2016 07/05/2016 437.934 NS quận đã đưa vào sử dụng
154 Kẻ vạch quản lý vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn quận Hc năm 2016 XDCB 16/12/2016 21/12/2016 334.631 NS quận đã đưa vào sử dụng
155 Xử lý thoát nước và chống ngập úng khu vực Tây Nam kiệt 634 và 654 Trưng Nữ Vương, ph. Hòa Thuận Tây XDCB 14/6/2016 12/12/2016 2.227.273 NS quận đã đưa vào sử dụng
156 Cải tạo thay thế và bổ sung biển lộ giới kiệt hẻm trên địa bàn quận Hải Châu XDCB 12/10/2016 22/12/2016 408.706 NS quận đã đưa vào sử dụng

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Quản lý video Quản lý video

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 2 2 0 6 7 1 1
Hôm nay: 2.950
Hôm qua: 2.565
Tuần này: 16.310
Tháng này: 5.515
Tổng cộng: 22.206.711

UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (84236) 3827970 - 3561188 - Fax: ( 84236) 3872774

Email: quanhaichau@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Phan Thị Thắng Lợi - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

 

Đăng nhập