THÔNG BÁO Về Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 11/06/2019 Lượt xem: 258

Căn cứ quy định tại điều 80 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hải Châu quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp được tiến hành trong 02 ngày, vào các ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2019. Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường UBND quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Nay Thường trực HĐNDquận Hải Châu thông báo đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri trên địa bàn quận biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: