THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2019-2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 18/06/2019 Lượt xem: 2364

Thực hiện Quyết định số 578/QĐ-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020.

 

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo danh sách thí sinh đăng ký  dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2019-2020 (có Danh sách kèm theo).

UBND quận đề nghị thí sinh xem lại thông tin trong danh sách, những trường hợp có sai sót hoặc cập nhật chưa chính xác về các thông tin trong danh sách, thí sinh báo lại trong buổi ôn tập hoặc báo về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) để kiểm tra, cập nhật cho chính xác.

Trên đây là thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm học 2019-2020./.

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Giáo viên mầm non 

II.GIáo viên tiểu học

III. Giáo viên THCS

Chuyên mục, tin tức liên quan: