THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp triển khai Dự án chợ Nại Hiên
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 16/05/2019 Lượt xem: 5

Ngày 15/5/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp triển khai Dự án chợ Nại Hiên thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng ngành: Tài nguyên-Môi trường, Kinh tế, Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản, đơn vị tư vấn dự án và Chủ tịch UBND phường Bình Hiên.

             Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND quận giao các đơn vị

            1. Triển khai thực hiện các bước như sau -

            Bước 1: giao phòng Tài Nguyên-Môi trường tham mưu văn bản đăng ký sử dụng đất chợ Nại Hiên trình Chủ tịch UBND quận ký, gửi Sở Tài nguyênMôi trường để trình HĐND thành phố thông qua trong kỳ họp giữa năm 2019 ( tháng 7/2019) (bổ sung vào Kế hoạch sử dụng quỹ đất năm 2019). -                 Bước 2: Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp UBND phường Bình Hiên và nhà đầu tư xây dựng phương án hỗ trợ, đền bù cho các hộ tiểu thương trong dự án; đồng thời mời các hộ tiểu thương dự họp để thống nhất phương án, hoàn thành trước ngày 31/5/2019. -

             Bước 3: Giao phòng Tài nguyên-Môi trường ký kết hợp đồng với đơn vị thẩm định giá đất (giá thuê đất) và tham mưu văn bản trình Thành phố thông qua giá thuê đất của Dự án, hoàn thành trong tháng 5/2019. -

               Bước 4: giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư (đã xong). - 

               Bước 5: giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu nhà đầu tư. -

               Bước 6: giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. -

               Bước 7: giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản đàm phán, ký kết hợp đồng.

               2. Giao phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản và các đơn vị có liên quan thẩm định phương án tài chính của Dự án chợ Nại Hiên, báo cáo vào ngày 31/5/2019. 2

              3. Giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản rà soát tất cả các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về Dự án chợ Nại Hiên.

               4. Giao Văn phòng HĐND và UBND rà soát tất cả các văn bản chỉ đạo của UBND quận về Dự án chợ Nại Hiên.

             5. Giao Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản chủ trì, xâu đầu mối các nội dung công việc của 07 bước thực hiện Dự án chợ Nại Hiên nói trên, báo cáo tiến độ thực hiện vào giao ban hàng tháng.

             6. Giao Văn phòng HĐND và UBND theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận.

           Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp triển khai dự án chợ Nại Hiên. Đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung kết luận phối hợp và triển khai thực hiện./. 

Chuyên mục, tin tức liên quan: