THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 24 năm 2019
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 11/06/2019 Lượt xem: 38

Ngày 10/6/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần thứ 24/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết quả công việc trong tuần vừa qua và sự thống nhất trong lãnh đạo UBND quận, Chủ tịch UBND quận có ý kiến kết luận như sau

1. Về chủ trương ủy thác quỹ hỗ trợ Nông dân

a) Thực hiện thông báo kết luận Tuần 23, tập thể lãnh đạo UBND quận thống nhất đề xuất chuyển nguồn với số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) sang Ngân hàng chính sách xã hội quận để quản lý. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu văn bản báo cáo Thường trực Quận ủy tại hội ý Thường trực vào ngày 17/6/2019.

b) Phân công đồng chí Nguyễn Minh Huy - Phó chủ tịch UBND quận chỉ đạo ra quân lập lại trật tự vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng - Trần Phú từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019. - Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung xây dựng được cấp phép tại Bia di tích Chùa An Long đúng theo qui định.

2. Để chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Hải Châu I, theo chỉ đạo của Thường trực Quận ủy:

a) Giao Trưởng Ban quản lý công trình XDCB quận khẩn trương báo cáo công tác đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của phường Hải Châu I sau khi di dời (địa điểm tại Sở Y tế cũ). Báo cáo trước ngày 12/6/2019.

b) Giao Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận báo cáo việc mở rộng Đình làng Hải Châu và Khu tập thể K15 Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu I (khi mở rộng trường Trưng Vương) theo kết luận. Báo cáo trước ngày 12/6/2019. (Đã có TB kết luận vào ngày 27/5/2019, đề nghị báo cáo đúng thời gian qui định, gửi về chuyên viên Nguyễn Hoàng Thân)

3. Đề nghị Mặt trận quận, các hội đoàn thể, UBND 13 phường tuyên truyền nhân dân hạn chế và tiến đến không sử dụng bao nilon; vận động sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường; hàng ngày thu lượm bao nilon tiêu hủy theo qui định. Giao phòng Tài nguyên Môi trường quận trực tiếp theo dõi và báo cáo vào giao ban hàng tháng.

4. Giao Phòng quản lý đô thị, phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tổng hợp, đánh giá việc các phòng ngành và 13 phường đưa tin phản ảnh trên phần mềm quản lý đô thị. - Các phòng ngành, 13 phường báo cáo tình hình BCCC đã cài đặt phần mềm chưa và xử lý được bao nhiêu hình ảnh, lý do chưa sử dụng. Báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND (qua chuyên viên Trần Trọng Nhân) qua trao đổi nội bộ hoặc địa chỉ mail nhantt@danang.gov.vn. Thời gian báo cáo trước 15h00 ngày 14/6/2019.

5. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận đề xuất đi thăm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm thành lập (21/6/1925 - 21/6/2019). - Tập trung chuẩn bị chu đáo kỳ họp không giấy HĐND quận (kỳ họp thứ 12)

6. Yêu cầu Trưởng các phòng ngành, Chủ tịch UBND 13 phường rà soát lại việc thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao (có nội dung kèm theo từ tháng 01/2019 đến 10/6/2019). Phần nào thuộc lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, chịu trách nhiệm theo lĩnh vực chuyên môn được giao hoặc chủ trì phối hợp báo cáo việc tổ chức thực hiện. Chưa hoàn thành hoặc để quá hạn, trễ hạn phải báo cáo rõ lý do. Báo cáo gửi về chuyên viên Trần Trọng Nhân qua địa chỉ mail nhantt@danang.gov.vn hoặc trao đổi nội bộ trong ngày 14/6/2019.

Giao Văn phòng HĐND và UBND quận theo dõi tổng hợp báo cáo đơn vị nào không báo cáo hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, báo cáo không đầy đủ. Báo cáo Chủ tịch UBND quận vào hội ý tuần 25.

Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận tại buổi hội ý lãnh đạo UBND quận Tuần thứ 24. Yêu cầu Lãnh đạo các phòng ngành, UBND 13 phường và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: