Thông báo: Về việc triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu năm 2019 - 2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 24/07/2019 Lượt xem: 1737

Chuyên mục, tin tức liên quan: