Thông báo: Về việc tiếp nhận về việc giáo viên trong thành phố về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm hoc 2019-2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 25/07/2019 Lượt xem: 960

Chuyên mục, tin tức liên quan: